PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Projekty zakończone

Zawodowcy na rynku pracy

Projekt „Zawodowcy na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu ...

Z POWEREM do pracy!

Wartość Projektu 3 786 818,00 zł Dofinansowanie 3 597 476,60 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej ...

Właściwa droga do pracy z POWER-em

    Projekt „Właściwa droga do pracy z POWER-em” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ...

WŁĄCZ aktywność!

Projekt pt. WŁĄCZ aktywność!” nr RPWP.07.01.02-30-0107/19 realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ...

Moja reakcja – aktywna integracja!

Projekt „Moja reakcja – aktywna integracja!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego ...

Moc aktywizacji zawodowej

Projekt realizowany jest od 01.01.2022r. – 30.06.2023r. Opis projektu: Projekt pt. „Moc aktywizacji zawodowej”, nr ...

Kierunek – AKTYWIZACJA!

  Inventum Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie realizowanym ze środków Europejskiego ...

Jesteś aktywny – masz pracę!

  Projekt realizowany jest od 01.11.2019r. – 31.03.2021r. Wartość dofinansowania: 815 824,25 zł Krótki opis projektu: ...