Loga współpracujących firm Inventum, EPX oraz Intonavi

Jako Instytucja Certyfikująca z Dostępności akredytowana z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu Dostępność Plus, staramy się, aby w zakresie prowadzonej przez siebie działalności promować, szerzyć i zapewniać Dostępność.karuzela interakcyjna w tym dla dziecka na wózku

Apelujemy, aby Place zabaw realizowane w ramach różnych programów faktycznie zapewniały dostępność i integrację dla każdej grupy odbiorców tj. mogły z nich korzystać również dzieci i ich opiekunowie z niepełnosprawnością nie tylko ruchową, co jest standardem, ale też osoby z niepełnosprawnością wzroku, osoby z niepełnosprawnością słuchu oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także wszystkie osoby ze specjalnymi potrzebami, które wymagają ułatwień w codziennym funkcjonowaniu.

W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenie możemy śmiało stwierdzić, że

  • Ponad połowa rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami twierdzi, że ich lokalny plac zabaw jest niedostępny.
  • Co druga rodzina boi się , że ich dziecko z niepełnosprawnościami zrobi sobie krzywdę z powodu niedostępnego lub niedostosowanego sprzętu.
  • Prawie co druga rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnościami zaznacza, że nie mogli korzystać z placu zabaw jako rodzina, ponieważ rodzeństwo nie mogło bawić się razem.

„Każdy plac zabaw w Polsce powinien być dostępny dla całej rodziny. Dzieci uczą się i rozwijają poprzez zabawę i to powinno być dostępne również dla dzieci z niepełnosprawnościami”

Urządzenie integracyjne plac zabaw z podjazdem dla wózków

Projektując Dostępny/Integracyjny plac zabaw zachęcamy wziąć pod uwagę urządzenia, z których będzie mógł skorzystać każdy. Każda osoba ma prawo do poruszania się po placu zabaw oraz skorzystania z miejsca do odpoczynku. Zachęcamy, aby wyposażać place zabaw w systemy informacyjno-nawigacyjne, kluczowe informacje przekazywać również w alfabecie Braille’a lub za pomocą kodów QR. Dokonywać odbiorów dostępnych placów zabaw przy udziale audytu Dostępności przez Instytucje rekomendowane przez Ministerstwo, a przede wszystkim korzystać z doradztwa na etapie projektowania.

Projektując najbardziej dostępny Plac zabaw zachęcamy również aby wziąć pod uwagę przestrzeń, na której znajduje się Plac Zabaw, tj. ogrodzenie, mała architektura takie jak ławki do odpoczynku, kosze na śmieci, parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób ze specjalnymi potrzebami np. osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi.

Intonawi na placu zabaw , rysunek przedstawia jak dotrzeć do danego urządzenia dzięki aplikacji na telefon

 

W odpowiedzi na coraz większe wyzwania zachęcamy, abyście Państwo przy projektowaniu skorzystali z pomocy Instytucji, dla których zapewnienie dostępności dla każdego stanowi cel funkcjonowania i posiadają profesjonalną wiedzę oraz doświadczenie w tym zakresie. Inventum nawiązało współprace z Intonavi (systemy informacyjno-nawigacyjne) oraz Grupą EPX (Polski producent urządzeń integracyjnych) aby sprostać zadaniu. 

Pobierz Katalog

Katalog Urządzeń Integracyjnych

 

Zapraszamy do kontaktu i służymy pomocą biuro@inventum-global.pl lub tel.: 18 521 10 18