Warunki świadczenia usług Edukacyjnych Inventum

W celu ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług Firma Inventum zamieszcza – Warunki świadczenia usług Edukacyjnych Inventum, gdzie mogą Państwo zapoznać się z informacjami dotyczącymi:

Logo Standard Usługi Szkoleniowej

 • obowiązki wykonawcy,
 • warunki i tryb rekrutacji,
 • wymagania oraz tryb oceny kadry dydaktycznej,
 • parametry oferty szkoleniowej, doradczej/ coachingowej
 • zasady organizacji usług,
 • wymogi dotyczące materiałów szkoleniowych,
 • zasady walidacji efektów kształcenia,
 • dokumenty potwierdzające uzyskane kompetencje,
 • ewaluacja usług,
 • tryb wnoszenia opłat,
 • zasady reklamacji usługi,
 • zarządzanie jakością usług.

Warunki Świadczenia Usług Edukacyjnych (PDF 15,76 MB)