MATERIAŁY PRASOWE

Warunki świadczenia usług Edukacyjnych Inventum

W celu ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług Firma Inventum zamieszcza – Warunki świadczenia usług Edukacyjnych Inventum, gdzie mogą Państwo zapoznać się z informacjami dotyczącymi:

obowiązki wykonawcy,

warunki i tryb rekrutacji,

wymagania oraz tryb oceny kadry dydaktycznej,

parametry oferty szkoleniowej, doradczej/ coachingowej

zasady organizacji usług,

wymogi dotyczące materiałów szkoleniowych,

zasady walidacji efektów kształcenia,

dokumenty potwierdzające uzyskane kompetencje,

ewaluacja usług,

tryb wnoszenia opłat,

zasady reklamacji usługi,

zarządzanie jakością usług.

Warunki Świadczenia Usług Edukacyjnych PDF