Inventum – działamy lokalnie, szkolimy globalnie!

Inventum to kreatywna firma szkoleniowo – doradcza, odpowiadająca na potrzeby poszczególnych, lokalnych rynków pracy. Realizujemy szkolenia miękkie, językowe, komputerowe oraz zawodowe zakończone egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji, zgodnej z Europejską Ramą Kwalifikacji. Inventum posiada bogatą ofertę zarówno w zakresie szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów, jak kursów umożliwiających aktualizowanie posiadanych kompetencji. Prowadzi szkolenia dla biznesu oraz w ramach projektów współfinansowanych przez UE, skierowanych zarówno do bezrobotnych i osób pracujących. Firma specjalizuje się również w doradztwie zawodowym i biznesowym.

Edukacja i Praca:

Głównym celem Inventum jest odpowiadanie na potrzeby pracodawców. Szkolenia, kończą się egzaminem potwierdzającym efekty kształcenia czyli uzyskaniem kwalifikacji. Co powoduje, ze nasi kursanci stają się pożądanymi pracownikami, a ich kompetencje podnoszą poprzeczkę na rynku pracy. Naszym celem od zawsze było łączenie edukacji z rynkiem pracy.

 • Doradztwo
 • Szkolenia
 • Staże i praktyki u Przedsiębiorców
 • Pozyskiwanie funduszy UE
 • Dofinansowania dla pracowników
 • Agencja zatrudnienia

 

Ochrona środowiska i działania z zakresu ekologii:

Inventum poprzez swoją działalność wyspecjalizowało się również przez lata w działalności z zakresu ekologii. Działamy bardzo szeroko w tematach związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami i sami stosujemy się do naszych wytycznych :

 • Wykwalifikowana kadra
 • Szkolenia
 • Audyty
 • Doradztwo
 • Pozyskiwanie funduszy UE

 

Praca z osobami niepełnosprawnymi:

Inventum bardzo duży nacisk kładzie na współprace z osobami ze szczególnymi potrzebami, jako organizacja wspieramy wszelkie działania zapobiegające wykluczeniu osób niepełnosprawnych z rynku pracy:

 • Wykwalifikowana kadra
 • Szkolenia indywidualne w domach
 • Doradztwo
 • Pozyskiwanie funduszy UE
 • Finansowanie pracowników niepełnosprawnych

 

Dostępność :

Inventum jest akredytowaną jednostką  przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nr 11 jako podmiot Certyfikujący z Dostępności. W ramach tych działań oferujemy:

 • Szkolenia dla Koordynatorów Dostępności
 • Szkolenia z zakresu Dostępności dla Urzędów, Gmin, Powiatów , Uczelni i Szkół
 • Audyty Dostępności
 • Zakup sprzętu dla osób ze szczególnymi potrzebami

W biurze dostępna jest Karta komunikacji dla osób Głuchych , Pętle indukcyjne i wiele więcej przeczytaj o tym w Deklaracji Dostępności 

Organizator turnusów/Wyjazdów/Kolonii/Wizyt Zawodoznawczych :

Inventum jest najlepszym organizatorem turnusów w Małopolsce. W naszej ofercie każdy może odnaleźć coś dla siebie, a nasze wyjazdy długo zapadają w pamięć :

 • Turnusy rehabilitacyjne
 • Turnusy rehabilitacyjno – szkoleniowe
 • Turnusy integracyjne
 • Turnusy integracyjno – sportowe
 • Turnusy szkoleniowo – integracyjne
 • Szkolenia wyjazdowe
 • Warsztaty wyjazdowe
 • Kolonie i półkolonie
 • Obozy
 • Wizyty Zawodoznawcze

 

Na zadęciu cały zespół Inventum w roku 2022

 

REFERENCJE

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 , 81-382 Gdynia potwierdza należyte wykonanie i organizację :

 1.  Szkolenia nauczycieli pracujących z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla 15 osób  
 2.  Szkolenia związanego z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej w szczególnych przypadkach dla 40 osób
 3.  Szkolenia kadry w zakresie racjonalnych usprawnień , uniwersalnego projektowania i zwiększania dostępności w edukacji dla 72 osób
 4.  Szkolenia w zakresie podniesienia kwalifikacji dotyczących dostępności cyfrowej i informatycznej wraz z przeprowadzonym wcześniej audytem dostępności w tych obszarach dla 5 osób   

Wyżej wymieniowa usługa  została przeprowadzona w sposób prawidłowy, zgodnie z zawartą umowa i harmonogramem. Na podstawie dotychczasowej współpracy rekomendujemy Inventum jako instytucje godna zaufania i polecenia wszystkim zainteresowanym je usługami.

Naczelnik Wydziału Edukacji Krystyna Przyborowska 

Gmina Galewice , ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice , potwierdza należyte wykonanie usługi doradczej w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej na etapie realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach projektu “Dostępny samorząd – granty”

Wójt Gminy Piotr Kołodziej 

Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4 , 26-315 Poświętne , potwierdza należyte wykonanie usługi doradczej w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej na etapie realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach projektu “Dostępny samorząd – granty”

Wójt Gminy Poświętne Michał Franas 

Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice potwierdza należytą realizację usługi zakupu biletów lotniczych do Grecji i wraz z ubezpieczeniem oraz zapewnieniem zakwaterowania dla 3-osobowej delegacji międzynarodowej w Atenach”. W ocenie uczestników poziom merytoryczny i organizacyjny usługi był bardzo dobry a wyjazd przeprowadzony został profesjonalnie i rzetelnie. 

 Koordynator Projektu Kamil Stanos

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysk, ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysku , potwierdza należyte przeprowadzenie kursu “Kurs cukierniczy” dla uczniów i uczennic w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje – CKZiU w Wyrzysku kształci zawodowo ”

Dyrektor Agnieszka Marcinkowska-Beznosik

Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok potwierdza należyte wykonanie zamówienia przez Inventum którym była usługa organizacji przeprowadzenia specjalistycznych kursów zawodowych dla uczennic/uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 

Dyrektor ZSTiOzOI Mariusz Męza 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach , ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce potwierdza należyte zorganizowanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu  “Standardy pracy z osobami z niepełnosprawnością “. Usługa została przeprowadzona w sposób prawidłowy , zgodnie z zawartą umową i harmonogramem. 

Z-ca Dyrektora Włodzimierz Wielgus 

Miasto Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin potwierdza że Inventum wykonało usługę doradczą w zakresie dostępności architektonicznej , cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej na etapie realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach projektu “Dostępny samorząd – granty” wraz z przedłożeniem raportu usług doradczych. Niemniejszym rekomenduje się firmę Inventum jako godnego polecenia partnera do świadczenia usług doradczych w zakresie dostępności…

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka