SZKOLENIA Z DOSTĘPNOŚCI

Logo dostępność plus

Szkolenia / Warsztaty / Wyjazdy w zakresie Dostępności

Tytuł szkolenia:  Praca z osobami z niepełnosprawnością

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-40 godzin (w zależności od potrzeb)


Tytuł szkolenia:  Koordynator Dostępności 

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-40 godzin (w zależności od potrzeb)


Tytuł szkolenia:  Przygotowywanie dostępnym materiałów 

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-40 godzin (w zależności od potrzeb)


Tytuł szkolenia:  Standardy dostępności dla Urzędu / Uczelni/ Miasta / Szpitala / Szkoły

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-40 godzin (w zależności od potrzeb)


Tytuł szkolenia:  Standardy dostępności w Turystyce

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 6-32 godzin (w zależności od potrzeb)


Tytuł szkolenia:  Standardy dostępności w Transporcie

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-32 godzin (w zależności od potrzeb)


Tytuł szkolenia:  Standardy dostępności w Hotelu

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-60 godzin (w zależności od potrzeb)


Tytuł szkolenia:  Dostępność architektoniczna / Cyfrowa / Informacyjno – Komunikacyjna

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-16 godzin (w zależności od potrzeb)

Zdjęcia z naszych szkoleńosoba na szkoleniu z Dostępności

grupa uczestników szkolenia dostępność

grupa uczestników szkolenia