SZKOLENIA /WARSZTATY / WYJAZDY

w zakresie Dostępnośc

Logo dostępność plus


Tytuł szkolenia:  Praca z osobami z niepełnosprawnościąpętla indukcyjna , okulary imitujące wady wzroku , ramki do podpisu

 

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-40 godzin (w zależności od potrzeb)

Cele szkolenia: celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętność wykorzystania wybranych metod terapeutycznych w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo. Uczestnik pozna również zestaw gier i zabaw do praktycznego wykorzystania w pracy i opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.

Trener : Tomasz Koźmiński – Prezes DOSTĘPNI Sp z o.o. , Trener , Audytor Dostępności posiadający ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe, osoba niewidoma 


Tytuł szkolenia:  Koordynator Dostępności 

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-40 godzin (w zależności od potrzeb)

Cele szkolenia:  Zdobycie wiedzy w jaki sposób pełnić funkcję koordynatora ds. dostępności; Zdobycie wiedzy na temat dostępności architektonicznej; Zdobycie wiedzy na temat dostępności cyfrowej; Zdobycie wiedzy na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej.

Trener : Lidia Kantor – Trener, Audytor, Szkoleniowiec z Dostępności ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe  


Tytuł szkolenia:  Przygotowywanie dostępnych materiałów 

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-40 godzin (w zależności od potrzeb)

Cele szkolenia: Pozyskanie umiejętności tworzenia dostępnych materiałów do zamieszczania na stronach www 

Trener : Jan Stebel Specjalista ds. dostępności cyfrowej, Audytor WCAG 2.1, Trener IT


Tytuł szkolenia:  Standardy dostępności dla Urzędu / Uczelni/ Miasta / Szpitala / Szkoły

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-40 godzin (w zależności od potrzeb)

Cele szkolenia : wdrożenie standardów dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej, określonych wymogami Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Trener : Anna Muzyka – Trener , Audytor, Szkoleniowiec z Dostępności ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe  


Tytuł szkolenia:  Standardy dostępności w Turystyce

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 6-32 godzin (w zależności od potrzeb)

Cele szkolenia :  Zapoznanie się ze standardami dostępności zgodnie z ustawa w odniesieniu i zastosowaniu w Turystyce 

Trener : Lidia Kantor – Trener, Audytor, Szkoleniowiec z Dostępności ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe  


Tytuł szkolenia:  Standardy dostępności w Transporcie

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-32 godzin (w zależności od potrzeb)

Cele szkolenia :  Zapoznanie się ze standardami dostępności zgodnie z ustawa w odniesieniu i zastosowaniu w Transporcie zbiorowym 

Trener : Lidia Kantor – Trener, Audytor, Szkoleniowiec z Dostępności ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe  


Tytuł szkolenia:  Standardy dostępności w Hotelu

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-60 godzin (w zależności od potrzeb)

Cele szkolenia :  Zapoznanie się ze standardami dostępności zgodnie z ustawa w odniesieniu i zastosowaniu w Hotelarstwie 

Trener : Lidia Kantor – Trener, Audytor, Szkoleniowiec z Dostępności ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe  


Tytuł szkolenia:  Dostępność architektoniczna / Cyfrowa / Informacyjno – Komunikacyjna

Miejsce szkolenia: Teren całej  Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 8-16 godzin (w zależności od potrzeb)

Cele szkolenia :  Zapoznanie się ze standardami dostępności zgodnie z ustawą. 

Trener : Tomasz Koźmiński – Prezes DOSTĘPNI Sp z o.o. , Trener , Audytor Dostępności posiadający ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe, osoba niewidoma


Zdjęcia z naszych szkoleń 

 

osoba przy stoliku, w tle ekran z napisem dostępność skuteczne i przejrzyste prawo

grupa uczestników szkolenia dostępność

grupa uczestników szkolenia wokół rolapu polskiego związku niewidomych.