System Informacyjno – nawigacyjny: INTONAVI

Dzięki wieloletnim badaniom i współpracy z różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych, nawigacja Intonavi dostosowana jest dla:

  • osób z niepełnosprawnością wzroku
  • osób z niepełnosprawnością ruchu
  • osób ze spektrum autyzmu
  • osób z niepełnosprawnością słuchu.

System nawigacji Intonavi jest pierwszym tak  DOSTĘPNYM system w Polsce. 

Przy pomocy mapy zewnętrznej obiektu, lokalizacji GPS oraz wyjątkowemu algorytmowi nawigacja Intonavi określa pozycję użytkowników i prowadzi w sposób dostosowany do użytkownika. Dzięki wyjątkowemu rozwiązaniu możliwym jest prowadzenie po terenach, które nie są objęte innymi nawigacjami. Technologia GPS prowadzi na zewnętrznych terenach naszych miast. Jednak gdy tylko znajdziemy się w budynku traci swoją użyteczność. Nawigacja Intonavi przy wsparciu technologii iBeaconów precyzyjnie określa pozycję użytkownika w budynkach prowadząc do konkretnych pomieszczeń.

Stworzyliśmy przyjazny interfejs głosowy, umożliwia on rozpoznawanie komend głosowych użytkownika oraz poruszanie się po menu. Komendy nawigacyjne są dopasowane do potrzeb osób niewidomych. 

Podczas wielu warsztatów i testów aplikacji z użytkownikami została wypracowana metodologia nawigowania osób niewidomych. Konsultacje pozwoliły na dobór komend głosowych, informacji zegarowej o skrętach, sygnalizowania niebezpiecznych miejsc na ścieżce prowadzenia, sposób korygowania kierunku ścieżki czy też szybkość wypowiedzi

„Precyzja” – Nawigowanie osób niewidomych musi być dokładne. Dlatego rozwiązanie Intonavi uwzględnia różne rozwiązaniaiBeacon mała miała kostka kwadratowa technologiczne w określaniu pozycji użytkownika i jego prowadzenie po ścieżce nawet w przypadku braku połączenia z internetem

iBeacon – to urządzenie energooszczędne, małe i rewolucyjne. Wykorzystując technologię Bluetooth Low Energy komunikują się ze smartfonem będącym w jego zasięgu. Beacon w połączeniu z dedykowaną  aplikacją Intonavi umożliwia komunikację z użytkownikiem znajdującym się w jego  pobliżu. Komunikaty są dopasowane do precyzyjnej lokalizacji i  Technologia gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i ich  danych na urządzeniach mobilnych. W nawigacji Intonavi wykorzystywane są urządzenia firmy Kontakt.io, co przyczynia się do bezpieczeństwa i stabilności systemu.

 

Znacznik głosowy Intovoice – najnowszy produkt stworzony w szczególności dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Znacznik głosowy z  tzw. echolokacją, która może wspomagać nawigację Intonavi lub działać niezależnie. Wywoływanie komunikatów odbywa się bezprzewodowo za pomocą bluetooth  lub manualnie.  Zasilany  jest przy pomocy wbudowanej baterii. Znakowanie przestrzeni publicznej znacznikami Intovoice jest łatwe, proste  i ekonomiczne a jednocześnie maksymalnie niezawodne i funkcjonalne.

znacznik głosowy Intonavi prostokątne pudełko
Znacznik głosowy

Cena: iBeacon – 240 netto / 1 sztuka

Cena:  Znacznika głosowego – 1200 netto/ 1 sztuka 

Cena komplet: Znacznik głosowy + iBeacon  – 1400 netto 

 

Aby złożyć zamówienie napisz : biuro@inventum-global.pl