Poziome  oznaczenia informacyjno-dotykowe ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym