Logo Dostępność plus

INVENTUM = DOSTĘPNOŚĆ = CERTYFIKAT DOSTĘPNOŚCI

Firma Inventum jest  firmą certyfikującą z Dostępności z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Znajduje się na liście – wykaz podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności, o którym mowa  w art. 17 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062)

Każdego dnia staramy się, aby  świat był bardziej dostępnym! Dostarczamy usługi audytów dostępności, organizujemy szkolenia, dostarczamy i montujemy sprzęt i udogodnienia oraz doradzamy  w zakresie dostępności. Uczestniczymy w procesie legislacyjnym, tworzeniu standardów i dobrych praktyk. 

Usługa audytu dostępności architektonicznej 

Usługa audytu architektonicznego dotyczy sprawdzenia równego dostępu do wszystkich elementów środowiska takich jak przestrzeń, przedmioty i budynki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Naszym celem i misją jest, aby świat był otwarty i bez barier, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły być w pełni niezależni i osiągały sukcesy. Dlatego też mogą Państwo skorzystać z usługi audytu architektonicznego przeprowadzonego przez specjalistów akredytowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Osoby ze szczególnymi  potrzebami  w codziennym funkcjonowaniu mają do czynienia z licznymi barierami architektonicznymi, które utrudniają im funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednym z ważnych zadań w zakresie kształtowania przestrzeni przyjaznej dla takich osób jest dbałość o minimalizację barier , tak  aby możliwie było w jak  największym stopniu ograniczenie wszelkich przeszkód jakie mogą napotkać osoby ze szczególnymi potrzebami.

Usługa audytu dostępności cyfrowej

Audyt polega na sprawdzeniu dostępności stron internetowych lub aplikacji mobilnych dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnie z WCAG 2.1.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to uznany na całym świecie standard stworzony przez World Wide Web Consortium (W3C). Zawiera zestaw szczegółowych wytycznych dotyczących dostępności treści na stronach internetowych, aplikacjach czy innych zasobach cyfrowych dla osób z różnego rodzaju ograniczeniami. To długa lista wymagań technicznych mających na celu eliminację barier w korzystaniu z platform cyfrowych dla wszystkich użytkowników. Wytyczne są skierowane do szerokiego zakresu niepełnosprawności, w tym wzrokowej, słuchowej, fizycznej, mowy, poznawczej, językowej, naukowej lub neurologicznej. Sprawiają również, że treści online są bardziej przydatne dla seniorów, którzy mogli utracić część swoich umiejętności ze względu na wiek.

Usługa dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Audyt zawiera wytyczne poświęcone obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami. Wskażemy jak zlikwidować bariery komunikacyjne, które choć niewidoczne dla przeciętnego klienta stanowią prawdziwe wyzwanie dla osób ze szczególnymi potrzebami

Co zyskujesz mając Certyfikat Dostępności:

  • Dodatkowe punkty przy realizacji Projektów UE
  • Obniżenie składki PFRON  o 5% 
  • Wykaz w Rejestrze MFIPR jako Podmiot który otrzymał Certyfikat Dostępności

Kontakt w sprawie CERTYFIKATÓW DOSTĘPNOŚCI:

Przykład certyfikatu z Dostępności dla Instytucji wydawany po Audycie

Rafał Figas – Specjalista ds. Dostępności 
rafal.figas@inventum-global.pl lub 18 521 10 18

Lidia Kantor– Specjalista ds. Dostępności 
biuro@inventum-global.pl lub 18 521 10 18

 

Metodologia przeprowadzania Audytów zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062)

  1. Audyt architektoniczny 
  2. Audyt cyfrowy 
  3. Audyt informacyjno – komunikacyjny 

Wniosek o Wydanie Certyfikatu Dostępności

Zgłoszenia można dokonać przesyłając wypełniony FORMULARZ (plik Word 28 KB)  na adres biuro@inventum-global.pl 

Regulamin Audytu Dostępności