Inventum zajmuje się oznakowaniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych kompleksowo: oznakowanie, malowanie – używamy tylko farb najwyższej jakości zapewniając tym długotrwały efekt nowości, zabezpieczenie miejsca po i w czasie realizacji  oraz sprzątanie po realizacji. Każde miejsce wyceniamy indywidualnie 

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych – przepisy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniło rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku przepisy wprowadzają nowe wymiary miejsc parkingowych jakie obowiązują przy projektowaniu miejsc postojowych. Według obowiązującego przepisu miejsce dla samochodów wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć:

  • szerokość 3.6 m i długość 5 m
  • szerokość 3.6 m i długość 6 m – w przypadku miejsc usytuowanych wzdłuż jezdni

Miejsce dla niepełnosprawnych – gdzie wnioskować?

W celu wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej należy zwrócić Siudo organu zarządzającego danym miejscem jak, Wydział infrastruktury Dzielnicy, Gminy lub zarządu Dróg Miejskich. Należy wypełnić wniosek o wyznaczenie miejsca proponując lokalizację nie utrudniającą ruchu pozostałym pojazdom (szkic z narysowanym miejscem może być pomocny ). Wniosek składamy wraz z odpowiednim uzasadnieniem i dokumentami uprawniającymi do korzystania z miejsc dla niepełnosprawnych. W przypadku osiedli mieszkaniowych w większości przypadków wniosek taki należy złożyć do zarządcy lub spółdzielni administrującej danym terenem

Nasze Doświadczenie potwierdzą m.in. :

  • Gmina Grodziczno
  • Gmina Kiwity
  • Gmina Dydnia 
  • Urząd Miasta Olsztynek
Parking dla ON Kiwity
Parking dla ON Olsztynek

 

 

 

 

 

 

 

Parking dla ON Gmina Dydnia