DORADZAMY ZAWODOWO!

Inventum sp. z o.o. zaprasza
Wszystkich Zainteresowanych
do skorzystania z bezpłatnych porad zawodowych/informacji zawodowych

Poradę zawodową/informację zawodową mogą uzyskać:

Oferujemy usługi poradnictwa zawodowego i doradztwa, obejmujące:

  • udzielenie porad ułatwiających: wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, sytuację życiową, potrzeby rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego,
  • świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielanie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji,
  • przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, której ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru szkoły i zawodu,
  • udzielenie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu bądź zmianie miejsca zatrudnienia,
  • udzielenie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

 

Usługi poradnictwa są prowadzone w pomieszczeniach, wyposażonych w odpowiednie narzędzia, metody, publikacje (książki, czasopisma, informatory), edukacyjno-informacyjne programy komputerowe oraz materiały informacyjne związane z informacją edukacyjno-zawodową oraz planowaniem kariery zawodowej (edukacyjno-zawodowej).

Doradca zawodowy przy dokonywaniu diagnozy umiejętności i możliwości zawodowych różnych grup klientów, stosuje bogaty katalog testów, ułatwiających później podjęcie decyzji zawodowych.

Zapraszamy do współpracy również instytucje publiczne/ organizacje pozarządowe (fundacje/stowarzyszenia), które są zainteresowane przeprowadzeniem porad grupowych lub indywidualnych dla swoich klientów lub osób, na których rzecz działa dany podmiot pozarządowy.

Dyżury Doradcy zawodowego:
Piątek 14:00-15:00

Istnieje możliwość zorganizowania indywidualnego spotkania z doradcą w dogodnym dla osoby terminie – prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Darmowe materiały:

W związku z realizacją projektu grantowego „Instrukcja sukcesu” współfinansowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypracowano poradnik pn. Instrukcja Sukcesu – poradnik dla osób młodych jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z wypracowanego rozwiązania

  • Instrukcja Sukcesu PL (PDF)
  • Instrukcja Sukcesu ENG (PDF)

W związku z realizacją projektu grantowego „E-book – Systemy motywacyjne dla osób młodych w zmieniającym się rynku pracy” współfinansowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypracowano poradnik pn. E-book – Systemy motywacyjne dla osób młodych w zmieniającym się rynku pracy.

Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z wypracowanego rozwiązania
Wersja Polska(PDF)
Wersja Angielska(PDF)