DOSTĘPNOŚĆ

Na zdjęciu Lidia Kantor wraz z Minister podpisuje przystąpienie do Partnerstwa na Rzecz Dostępności 2 2022 r.

 

 

INVENTUM = DOSTĘPNOŚĆ

Firma Inventum jest akredytowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  znajduje się na liście Wykaz podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności, o którym mowa  w art. 17 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062).  (Link do listy)

Każdego dnia staramy się aby  świat był bardziej  dostępnym! Dostarczamy usługi audytów dostępności , organizujemy ,doradzamy, szkolimy w zakresie dostępności . Uczestniczymy w procesie legislacyjnym, tworzeniu standardów i dobrych praktyk

 

Przynależymy do Partnerstwa Na Rzecz Dostępności

Partnerstwo na rzecz dostępności to zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Chcemy, aby program był realizowany w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. Stąd właśnie wynika idea wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest Partnerstwo na rzecz dostępności

Partnerstwem Na Rzecz Dostępności kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

W zakresie Dostępności Inventum podpisało List Intencyjne:

 •  Polskim Związkiem Niewidomych  LIST 
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny NESTOR –  Ośrodek PZN  LIST 

Usługa audytu architektonicznego

Usługa audytu architektonicznego dotyczy sprawdzenia równego dostępu do wszystkich elementów środowiska takich jak przestrzeń, przedmioty i budynki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Naszym celem i misją jest świat otwarty bez barier, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogli być w pełni niezależni i osiągali sukcesy. Dlatego też mogą Państwo skorzystać z usługi audytu architektonicznego przeprowadzonego przez specjalistów akredytowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Osoby ze szczególnymi  potrzebami  w codziennym funkcjonowaniu mają do czynienia z licznymi barierami architektonicznymi, które utrudniają im funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednym z ważnych zadań w zakresie kształtowania przestrzeni przyjaznej dla takich osób jest dbałość o minimalizację barier , tak  aby możliwie było w jak  największym stopniu ograniczenie wszelkich przeszkód jakie mogą napotkać osoby ze szczególnymi potrzebami

Usługa audytu dostępności cyfrowej

Audyt polega na sprawdzeniu dostępności stron internetowych lub aplikacji mobilnych dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnie z WCAG 2.1. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to uznany na całym świecie standard stworzony przez World Wide Web Consortium (W3C). Zawiera zestaw szczegółowych wytycznych dotyczących dostępności treści na stronach internetowych, aplikacjach czy innych zasobach cyfrowych dla osób z różnego rodzaju ograniczeniami. To długa lista wymagań technicznych mających na celu eliminację barier w korzystaniu z platform cyfrowych dla wszystkich użytkowników. Wytyczne są skierowane do szerokiego zakresu niepełnosprawności, w tym wzrokowej, słuchowej, fizycznej, mowy, poznawczej, językowej, naukowej lub neurologicznej. Sprawiają również, że treści online są bardziej przydatne dla seniorów, którzy mogli utracić część swoich umiejętności ze względu na wiek.

Usługa dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Audyt zawiera wytyczne poświęcone obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami. Wskażemy jak zlikwidować bariery komunikacyjne, które choć niewidoczne dla przeciętnego klienta stanowią prawdziwe wyzwanie dla osób ze szczególnymi potrzebami

Kontakt w sprawie audytów:

Przykład certyfikatu z Dostępności dla Instytucji wydawany po Audycie

Rafał Figas – Specjalista ds. Dostępności 
rafal.figas@inventum-global.pl  lub 18 521 10 18

 

Metodologia przeprowadzania Audytów zgodnie z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062)

 1. Audyt architektoniczny (PDF)
 2. Audyt cyfrowy (PDF)
 3. Audyt informacyjno – komunikacyjny (PDF)

Wniosek o Audyt

Zgłoszenia można dokonać przesyłając wypełniony formularz (DOCX) na adres rafal.figas@inventum-global.pl

 

Zapewniamy :

 • Doradztwo / Konsultacje/ Audyty
 • Szkolenia / Warsztaty/ Wykłady / Prelekcje 
 • Pętle Indukcyjne
 • Oznakowania poziome i pionowe budynków i otoczenia
 • Tyflomapy / tabliczki / piktogramy
 • Ramp / Podjazdy /Wycieraczki
 • Komputery i tablety ze specjalnym oprogramowaniem
 • Systemy przywoławcze do WC
 • Systemy nawigacyjno – informacyjne
 • Ramki do podpisów dla Niewidomych
 • Lupy
 • Krzesła ewakuacyjne / Maty
 • Krzesła wypoczynkowe / biurka  / ławki
 • Oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Karty komunikacji alternatywnej

 

POBIERZ KATALOG DOSTĘPNOŚCI 

Katalog Dostępności Inventum