Na zdjęciu Lidia kantor oraz Pani Minister podpisują list Intencyjny

INVENTUM = DOSTĘPNOŚĆ

Firma Inventum jest  firmą certyfikującą z Dostępności z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Znajduje się na liście – wykaz podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności, o którym mowa  w art. 17 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062)

Każdego dnia staramy się, aby  świat był bardziej dostępnym! Dostarczamy usługi audytów dostępności, organizujemy szkolenia, dostarczamy i montujemy sprzęt i udogodnienia oraz doradzamy  w zakresie dostępności. Uczestniczymy w procesie legislacyjnym, tworzeniu standardów i dobrych praktyk. 

 

Przynależymy do Partnerstwa Na Rzecz Dostępności

Partnerstwo na rzecz dostępności to zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Chcemy, aby program był realizowany w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. Stąd właśnie wynika idea wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest Partnerstwo na rzecz dostępności

Partnerstwem Na Rzecz Dostępności kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

W zakresie Dostępności Inventum podpisało List Intencyjne:

Zapewniamy :

 

POBIERZ KATALOG DOSTĘPNOŚCI (PDF) 

Katalog Inventum Dostępność kliknij aby otworzyć plik PDF