Deklaracja dostępności

To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).

Serwis należy do: Inventum Sp. z o.o. 

Dostępny jest pod adresem: www.inventum-global.pl 

Data opublikowania strony internetowej: 07.12.2022 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 25.10.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 23.10.2023 r.

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: perfekcyjneStrony.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Lidia Kantor

Email do osoby kontaktowej: lidia.kantor@inventum-global.pl 

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 18 521 10 18 

W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością

Prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną: Lidia Kantor , mail: biuro@inventum-global.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 18 521 10 18 lub wysyłając sms na numer 722158619.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład: odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż
w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki – poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, w którym poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Sprawdź, gdzie znajdują się biuro PFRON i oddziały PFRON.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań, które są związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Dostępność Cyfrowa:

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, w którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki;
  • przełączniki zmiany kontrastu;
  • korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych.

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność Architektoniczna i Informacyjno-Komunikacyjna:

Firma Inventum Sp. z.o.o znajduje się pod adresem Siemiradzkiego 11A/2 , 33-300 Nowy Sącz. Jedno wejście od ulicy Siemiradzkiego. 

Wejście do budynku znajduje się pod zadaszeniem.

Przed wejściem do budynku, około 2 m od drzwi wejściowych znajduje się parking dla osób z niepełnosprawnościami – 1 miejsce.

Przed wejściem do budynku na wysokości 120 cm znajduje się tabliczka oraz domofon z informacją o nazwie firmy oraz numerze domofonu , jaki należy wybrać, aby wejść do firmy. Prezentacja w sposób wizualny oraz dotykowy – napisy w brajlu.

Drzwi do budynku mają szerokość 120 cm, próg jest mniejszy niż 2 cm. Po wejściu znajdujemy się na poziomie 0, gdzie znajduje się winda o szerokości drzwi 100 cm. Obok drzwi znajduje się tabliczka z brajlem informująca o poziomie 0. Winda ma wymiary 110 cm x 140 cm, przyciski są z napisami brajla, nie ma funkcji głosowej. 

Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Schody ewakuacyjne mają szerokość ponad 150 cm, posiadają dwie barierki po obu stronach na odpowiedniej wysokości. Schody oznaczone pasami ostrzegawczymi w miejscach rozpoczęcia biegu oraz zakończenia, jak i na spocznikach. 

Pod sufitem znajdują się tabliczki podświetlane  informujące o kierunku poruszania się i wyjściu. 

Sekretariat znajduje się na 1 piętrze po prawej stronie od windy oraz schodów. Sekretariat otwarty, bez lady oddzielającej o szerokości wejścia 90 cm. 

Na każdym piętrze, po wyjściu z windy znajduje się tabliczka po lewej stronie informująca o danym piętrze z napisami brajla. 

W budynku znajdują się pętle: pętla indukcyjna przenośna, w sekretariacie do rozmów indywidualnych oraz pętla indukcyjna powierzchniowa, w sali konferencyjnej, do wykorzystania podczas spotkań grupowych. W sekretariacie dostępna jest karta komunikacji dla osób głuchych. W firmie można skorzystać z usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM) w piątki od godz. 9.00-11.00. 

Przy każdych drzwiach na wysokości 90 cm znajdują się tabliczki z napisami brajla informujące o pokoju oraz osobach pracujących wewnątrz poszczególnych pokoi.  

W budynku na 1 piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażona jest w odpowiednie uchwyty oraz system przywoławczy do WC. 

W firmie istnieje procedura ewakuacji, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. 

Zapewniamy na stronie internetowej informacje o zakresie działalności Inventum Sp. z.o.o. w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania ETR.

Budynek jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.