PROJEKTY BIEŻĄCE

Projekty bieżące

Z POWEREM do pracy!

Wartość Projektu 3 786 818,00 zł Dofinansowanie 3 597 476,60 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej ...

Właściwa droga do pracy z POWER-em

    Projekt „Właściwa droga do pracy z POWER-em” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ...

WŁĄCZ aktywność!

Projekt pt. WŁĄCZ aktywność!” nr RPWP.07.01.02-30-0107/19 realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ...

Moc aktywizacji zawodowej

Projekt realizowany jest od 01.01.2022r. – 30.06.2023r. Opis projektu: Projekt pt. „Moc aktywizacji zawodowej”, nr ...