logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz flaga PolskiInventum Sp. z o.o. wraz z Fundacją Aktywizacji i Rozwoju „FAIR” zapraszają do wzięcia udziału w projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ pn.

Wartość projektu: 872 025,00 złPlakat projektu przedstawiajacy opis znajdujący sie koło plakatu i młodych ludzi

Dofinansowanie projektu 828 423,75 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 741 221,25 zł

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Projekt skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących województwo warmińsko – mazurskie (obszary strategicznej interwencji)
 • osób powyżej 25 r.ż.
 • osób o niskich umiejętnościach podstawowych, uczących się lub pracujących

Celem projektu jest rozwój umiejętności podstawowych oraz ich walidacja wśród 80 osób dorosłych powyżej 25 r.ż., uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego (obszary strategicznej interwencji) poprzez udział w szkoleniach rozwijających umiejętności w zakresie czytania, pisania i technologii, kompetencji społecznych w okresie od 01.01.2024 – 30.06.2025.  

 

W ramach projektu oferujemy:

 • kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego oraz psychologa
 • udział w warsztatach
  • Warsztat „Tworzenie dokumentów oraz pozyskiwanie i przetwarzanie informacji”
  • Warsztat „Fałszywe informacje, jak się przed nimi ustrzec?”
  • Warsztat „Planowanie i prowadzenie budżetu domowego”
  • Warsztat „Liczby w życiu codziennym”
  • Szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe
  • Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych
  • Wsparcie podnoszące kompetencje podstawowe w zakresie proekologii

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 zwrot kosztów dojazdu na warsztaty dla osób zamieszkałych poza miejscowością w której będą się odbywać

 

Kontakt do koordynatora:

Inventum Sp. z o. o.

ul. Siemiradzkiego 11A/2

33-300 Nowy Sącz

e-mail: lena.damasiewicz@inventum-global.pl

tel. 605 590 627

 

Kontakt do biura projektu:

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju „FAIR”

ul. Rawska 19

82-300 Elbląg

e-mail: biuro@activ-edu.pl

tel. 780 057 914   

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Uczestnictwa w projekcie wraz z formularzem rekrutacyjnym i załącznikami

Regulamin projektu wraz z załącznikami – wersja pdf do pobrania 

Umowa Uczestnictwa w projekcie

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  – wersja pdf do pobrania