Tytuł szkolenia: Język Angielski flaga Angli

Miejsce szkolenia: Teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 20-120 godzin (w zależności od potrzeb)

Program szkolenia i cele szkolenia :

Program obejmuje naukę języka angielskiego od podstaw, średniozaawansowany lub zaawansowany. 

Trener : Lektor z języka angielskiego z min 2 letnim doświadczeniem   zawodowym 


Tytuł szkolenia: Język Niemieckiflaga Niemiec

Miejsce szkolenia: Teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 20-120 godzin (w zależności od potrzeb)

Program szkolenia i cele szkolenia:

Program obejmuje naukę języka niemieckiego od podstaw, średniozaawansowany lub zaawansowany

Trener : Lektor z języka angielskiego z min 2 letnim doświadczeniem zawodowym 


Tytuł szkolenia: Język Migowyosoba Migająca

Miejsce szkolenia: Teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 20-120 godzin (w zależności od potrzeb)

Program szkolenia i cele szkolenia :

Program obejmuje naukę języka migowego od podstaw

Trener : Trener , Szkoleniowiec z języka migowego z min  2 letnim doświadczeniem