Kierunek – AKTYWIZACJA!

Logotyp programu operacyjnego województwa śląskiego

O projekcie

Inventum Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Kierunek – AKTYWIZACJA!”

Kierunek Aktywizacja Plakat

Projekt realizowany jest od 01.09.2021r. do 31.12.2022r.

 

Wartość projektu: 1 007 133,20 zł

Wartość dofinansowania: 956 776,54 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskich: 856 063,22 zł

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 100 713, 32 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu pn. „Kierunek – AKTYWIZACJA!” jest podniesienie poziomu aktywności społecznej wśród min. 34% spośród 60 osób (36K, 24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Subregionu Centralnego województwa śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 12 osób (7K, 5M) z wyżej wymienionej grupy docelowej dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 01.09.2021r. – 31.08.2022r.

Zadania:

 • diagnoza predyspozycji i możliwości utworzenia IŚR
 • coaching z zakresu umiejętności społecznych
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowy

Efekty projektu:

 • min. 12 osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku realizacji projektu
 • min. 41 osób nabędzie kwalifikacje lub kompetencje
 • min. 6 osób będzie poszukiwać pracy
 • osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej zgodnie z właściwości Wytycznymi.

Projekt skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących województwo śląskie (subregion centralny): powiat mikołowski, będziński, bieruńsko-lędzińki, gliwicki, lubliniecki, tarnogórski, zawierciański, pszczyński, m. Bytom, m. Chorzów, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Siemanowice Śląskie, m. Sosnowiec.
 • osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo
 • osób z niepełnosprawnością
 • osób korzystających z pomocy społecznej

W ramach Projektu Uczestnicy/czki wezmą udział w następujących formach wsparcia:

 • Kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, coacha, pośrednika pracy oraz trenera pracy
 • Warsztatach – coaching z zakresu umiejętności społecznych
 • Szkoleniach zawodowych
 • 4 miesięcznym płatnym stażu zawodowym

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów badań lekarskich na stażu

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY