Administrator

Więcej o: Bezpłatne Szkolenie w Krakowie – Certyfikacja Dostępności dla NGO i Przedsiębiorców

Bezpłatne Szkolenie w Krakowie – Certyfikacja Dostępności dla NGO i Przedsiębiorców

 
Firma Inventum zaprasza na bezpłatne szkolenia Przedsiębiorców i NGO w Krakowie 
 
Temat: Certyfikacja Dostępności – na szkoleniu zostaną poruszone tematy związane z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, informacja jak uzyskać Certyfikat Dostępności oraz jak sfinansować dostępność w swojej organizacji. 
Gość specjalny Tomasz Koźmiński opowie, jak ważne jest zapewnianie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
 
Termin : 26 marzec 2024  
Czas: 10:00 – 14:00
Miejsce : Hotel Novotel **** ul. Tadeusza Kościuszki 5, 30-105 Kraków
 
 
 

 

Plakat promujący, informacje opisane na stronie
 
 
Więcej o: FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW POWIATU WIELICKIEGO

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW POWIATU WIELICKIEGO

Zaproszenie na Forum Przedsiębiorców!

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce wraz ze Starostą Wielickim,  

mają zaszczyt zaprosić Państwa na Forum Przedsiębiorców Powiatu Wielickiego,
które odbędzie się 1 marca 2024r. w Hotelu SORAY, ul. Krakowska 14c, 32-020 Wieliczka.

Udział w Forum jest okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej form wsparcia dedykowanych przedsiębiorcom.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wystarczy przesłać zgłoszenie na adres

e-mail chorazak@pupwieliczka.pl lub tel. 12 289-70-27 w terminie do dnia 26 luty 2024r

AGENDA SPOTKANIA

9.45 -10.00 Rejestracja uczestników

10.00 -10.10 Otwarcie Forum i powitanie gości – Monika Rzucidło – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce oraz Adam Kociołek – Starosta Wielicki.

10.00 – 10.30 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i małych miast w nowej perspektywie 2023-2027 – Roman Wcisło z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

10.30-11.20 Projekty skierowane do przedsiębiorców: ,,Żyj i Pracuj w Małopolsce ” oraz ,,Pracownicy najlepsza inwestycja”, Monika Gucwa i Katarzyna Piech – Wojewódzki Urząd Pracy W Krakowie. 

11.20-11.40 Ulga podatkowa dla przedsiębiorców w programie Polskiej Strefie Inwestycyjnej – Jacek Liguziński Krakowski Park Technologiczny. 

11.4- 12.00 Wsparcie systemowe PFRON dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami oraz dla przedsiębiorców z niepełnosprawnościami – Bartosz Grucel. 

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-12.20 Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, ulga na automatyzację i robotyzację, w ramach tak zwanego grantu rządowego możliwości ze środków UE – Piotr Folwarczny – Firma Crido.

13.20 -13.50 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w zakresie konkursów organizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, z-ca Dyrektora Adam Ślusarczyk – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

13.50 -14.30 Dostępność czyli sposób na rozwój działalności – Lidia Kantor Firma lnventum.

14.30-14.50 Zmiany w podatku dochodowym w 2024 oraz wybrane ulgi podatkowe, zmiany w podatku VAT 2023/2024, dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, kasy fiskalne w 2024r. , e-Urząd Skarbowy, dostępne ulgi i zaświadczenia – Iwona Kwiecień, Magdalena Brzegowy Urząd Skarbowy w Wieliczce

14.50-15.10 Instrumenty i formy wsparcia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce dla Przedsiębiorców – Katarzyna Przystał – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Zatrudnianie cudzoziemców- Joanna Dzierwa – Kierownik referatu ds. cudzoziemców.

15.10 -15.30 Wręczanie podziękowań

15.30 Zakończenie Forum

Agenda cz1

Agenda cz2

 

 

 

Więcej o: Piszemy wnioski do Dostępny Samorząd 2.0 – już dzisiaj zadbaj o dostępność swojej Instytucji  z nami!

Piszemy wnioski do Dostępny Samorząd 2.0 – już dzisiaj zadbaj o dostępność swojej Instytucji z nami!

 

Dostępny Samorząd 2.0 – program na rzecz zwiększania dostępności usług publicznych w JST-Zapraszamy do współpracy przy PISANIU WNIOSÓW !

Zdjęcie z konferencji

 
“Projekt o wartości 100 mln zł to kolejna inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom samorządów i ich mieszkańców. Granty finansowe otrzyma co najmniej 240 samorządów. Średnia wielkość to 300 tys. zł”
Najważniejsze rozwiązania
W ramach podpisanego dziś przed przedstawicieli ministerstw funduszy i polityki regionalnej oraz spraw wewnętrznych i administracji partnerstwa przewidziano realizację zadań:
Opracowanie i wdrożenie Standardów Dostępności w samorządzie – sporządzony materiał będzie stanowił wzorcowy dokument do stosowania nieodpłatnie przez samorządy. Jego celem jest wsparcie JST w realizacji działań na rzecz poprawy dostępności (w szczególności w zakresie świadczenia usług publicznych) przy uwzględnieniu zasad projektowania uniwersalnego.
Standardy będzie można dostosować do rzeczywistych warunków i możliwości prowadzenia polityk publicznych w danym samorządzie.
Szkolenia, doradztwo, granty – JST będą mogły otrzymać granty o średniej wartości 300 tys. zł (min. 200 tys. zł; max 400 tys. zł).
W ramach grantu należy sfinansować wydatki dotyczące zapewnienia dostępności usług świadczonych przez samorządy. Mogą to być przedsięwzięcia takie jak np.: likwidacja barier komunikacyjnych w budynkach i przestrzeni publicznej, instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących czy zapewnienie na stronie internetowej JST informacji w postaci nagrań w polskim języku migowym.
Szkolenia dla koordynatorów dostępności – osoby objęte wsparciem otrzymają ofertę uczestnictwa w szkoleniach obejmujących zagadnienia dotyczące m.in.: dostępności w przepisach prawa, dostępności architektonicznej, dostępnych procedur, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, przygotowanie planu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności.
W uzupełnieniu procesu szkoleniowego uczestnicy otrzymają ofertę uczestnictwa w webinariach tematycznych zgodnie ze zgłoszonymi przez uczestników szkoleń tematami wymagającymi pogłębionej dyskusji z ekspertem.
Planowane jest objęcie wsparciem 400 koordynatorów dostępności w toku realizacji projektu
Źródło: MFiPR
 

Napiszemy dla Państwa wniosek wraz z przeprowadzeniem wstępnego audytu potrzeb
Zapewniamy:
Doradztwo / Konsultacje/ Audyty / Doradztwo w ramach specyfikacji sprzętu
Szkolenia / Warsztaty/ Wykłady / Prelekcje
Pętle Indukcyjne
Oznakowania poziome i pionowe budynków i otoczenia
Tyflomapy / tabliczki / piktogramy
Ramp / Podjazdy /Wycieraczki
Komputery i tablety ze specjalnym oprogramowaniem
Systemy przywoławcze do WC
Systemy nawigacyjno – informacyjne
Ramki do podpisów dla Niewidomych
Lupy
Krzesła ewakuacyjne / Maty
Krzesła wypoczynkowe / biurka / ławki
Oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Karty komunikacji alternatywnej

Napisz do nas: biuro@inventum-global.pl 

Więcej o: Szkolenia: „Zapewnianie dostępności w placówkach oświatowych”

Szkolenia: „Zapewnianie dostępności w placówkach oświatowych”

Szkolenie: „Zapewnianie dostępności w placówkach oświatowych”

 

Odbiorcy:

Dyrektorzy, nauczyciele placówek oświatowych

Formy szkolenia:

Stacjonarne, online

Cel szkolenia:

Wsparcie  placówek  oświatowych w zidentyfikowaniu barier  architektonicznych, Informacyjno – komunikacyjnych , cyfrowych i społecznych w zakresie dostępności dla uczniów i wychowanków ze szczególnymi potrzebami.

Ramowy program szkolenia

  1. Ustawa o Dostępności
  2. Bariery doświadczane przez uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami w placówce edukacyjnej.
  3. Minimalne wymagania w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i kounikacyjno-informacyjnej uczniom i wychowankom ze specjalnymi potrzebami.
  4. Obowiązujące przepisy dotyczące zapewnienia dostępności
  5. Standardy dostępności w komunikacji i współpracy  z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami.
  6. Certyfikat dostępności – dla kogo i jak go uzyskać

Metodyka szkolenia:

Miniwykład, warsztat.

Czas trwania szkolenia: 

 Minimum 4 godziny dydaktyczne (4 × 45 min)

Materiały dla uczestników:

  1. Katalog dostępności
  2. Certyfikat o ukończeniu szkolenia

Koszt: 1200 zł brutto grupa (do 15 osób)

 
 
 

 

Plakat promujący Szkolenia z Dostępności dla Szkół - informacje powyżej plakatu
 
 

 

 

 

 

Więcej o: Bezpłatne Szkolenie – Certyfikacja Dostępności dla NGO i Przedsiębiorców

Bezpłatne Szkolenie – Certyfikacja Dostępności dla NGO i Przedsiębiorców

 
Firma Inventum zaprasza na bezpłatne szkolenia Przedsiębiorców i NGO 
 
Temat: Certyfikacja Dostępności – Na szkoleniu zostaną poruszone tematy związane z zapewnianiem Dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, Informacja jak uzyskać Certyfikat Dostępności oraz jak sfinansować Dostępność w swojej organizacji 
 
Termin : 22 stycznia 2024 ilość miejsc 15
Termin :  6 luty 2024 ilość miejsc 15 
 
Czas: 9.00-12.00
Miejsce : Inventum, ul. Siemiradzkiego 11A/2 , 33-300 Nowy Sącz 
 

 

Ulotka szkolenia z Dostępności informacje powyżej
 
 
Więcej o: Konferencja – Technologie bez granic 1.0

Konferencja – Technologie bez granic 1.0

Konferencja: Technologie bez granic 1.0

Termin: 04.12.2023; 09:00 – 13:00

Miejsce: Kino Teatr Elektryczny ul. Mickiewicza 3, 43-430 Skoczów.

Grupa docelowa: Kierownicy urzędów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców 

Patronat: Polskie Stowarzyszenie Głuchych – koło Cieszyn, Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL, MCK Integrator w Skoczowie.

Program:

10 grzechów głównych dostępności cyfrowej. – Jan Stebel, Andrzej Koenig – stebelconsulting.com

Pozycjonowanie lokalne a dostępność cyfrowa – Joanna Zalewska – Online-partners.pl

Wsparcie sztucznej inteligencji w komunikacji z osobami niepełnosprawnymi – Patryk Grzędziński oraz Dariusz Plich – PDDG Marketing

Przerwa kawowa.

Dostosowanie przestrzeni do osób z dysfunkcją wzroku.  – Dariusz Kupka – Doris Reklama

Design bez barier – nowoczesne rozwiązania projektowania uniwersalnego – Dariusz Kupka – NOEMI Sp. z o. o. 

Certyfikacja dostępności i możliwości pozyskania funduszy na dostosowanie swojego podmiotu. – Lidia Kantor – Inventum sp. z o. o.; Fundacja Stałego Rozwoju.

Poczęstunek.

ZGŁOSZENIE 

Pełny plakat wraz ze zdjęciami prelegentów - informacje z plakatu powyżej zdjęcia
 
 
 

 

 

 

 

Więcej o: Przestrzeń dostępna w Kościołach

Przestrzeń dostępna w Kościołach

Inventum zaczyna realizację w ramach Konkursu “Przestrzeń Dostępna ” dla Kościołów. 
Zapraszamy do naszej oferty w zakładce Dostępność 
 
na zdjęciu kościół wraz z krzyżem w oddali
 

 

 

 

 

Więcej o: Bezpłatne szkolenie z krzeseł do ewakuacji w Nowym Sączu!

Bezpłatne szkolenie z krzeseł do ewakuacji w Nowym Sączu!

ZAPROSZENIE
Ensafe.One oraz Inventum Sp.z o.o. zaprasza wszystkich
koordynatorów i pełnomocników ds. dostępności na bezpłatne szkolenie:
Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz wybranysprzęt zapewniający dostępność obiektu
Data i miejsce szkolenia:
16 listopada, godz.: 10:00 – 14:00
Inventum Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 11A/2, Nowy Sącz
Plakat z zaproszeniem - tekst zaproszenia powyżej