Zawodowcy na rynku pracy

Logo programu operacyjnego województwa śląskiegoProjekt „Zawodowcy na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Nr projektu: RPWP.08.03.01-30-0057/18; numer i nazwa Osi Priorytetowej: 8 Edukacja. Numer i nazwa Działania dla Osi: 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Beneficjent: Firma Inventum Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Mikołaja Reja 20 A

Partner: Starostwo Powiatowe w Pleszewie/Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych, Pleszew 36, 63-300 Pleszew
Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020

Wartość projektu – 646 865,49 zł, w tym 582 165,49 zł dofinansowania.

Opis projektu:

Projekt obejmuje wsparciem 150 (65K) uczniów w tym 6 nauczycieli (3k i 3m) Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. H. Cegielskiego z Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów, poprawienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego uczniów oraz podniesienie kompetencji 6 nauczycieli poprzez szkolenia z zakresu obsługi wyposażenia pracowni przedmiotowych. Do celu przyczyni się także doposażenie pracowni zawodowej w sprzęt rekomendowany przez przedsiębiorców.

Warunki formalne udziału w Projekcie:

 1. Uczęszczanie do ZSUG w Pleszewie (do 19 r.ż.)
 2. Os. zamieszkała/ucząca się na terenie woj. wielkopolskiego
 3. Podpisany formularz zgłoszeniowy do Projektu oraz oświadczenie
 4. Podpisaną deklarację udziału w Projekcie

Kryteria udziały w Projekcie:

 1. Udział w olimpiadach, konkursach, zaangażowanie w życie szkoły

Kryt. dodatkowe:

 1. OZN – pierwszeństwo na podst. orzeczenia o niepełnosprawności
 2. Kolejność zgłoszeń
 3. Udział Kobiet i Mężczyzn zgodnie ze strukturą płci w szkole.

W ramach projektu Uczestnik/- czka weźmie udział z niżej wymienionych formach wsparcia:

 • Staże zawodowe wraz z stypendium stażowym,
 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe/ kursy:
  W ramach projektu realizowane są szkolenia dla uczniów: 

  1. Kurs obsługi wózka widłowego
  2. Kurs spawania MAG
  3. Kurs spawania TIG
  4. Obsługa kas fiskalnych
  5. Techniki sprzedaży
  6. Barman

Zaplanowano również doposażenie pracowni mechanicznej i budowlano-montażowej oraz przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi wyposażenia pracowni.

Aktualności:

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Dokumenty rekrutacyjne (PDF)

Harmonogramy:

 1. Harmonogram Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (PDF)
 2. Harmonogram Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (PDF)
 3. Harmonogram Barman (PDF)
 4. Harmonogram Obsługa kas fiskalnych 25.05.2020-08.06.2020 (PDF)
 5. Harmonogram Obsługa kas fiskalnych 29.12.2020-18.01.2021 (PDF)
 6. Harmonogram Obsługa kas fiskalnych 25.01.2021-09.02.2021 (PDF)
 7. Kurs operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej 06.03.2020-25.06.2020 (PDF)
 8. Kurs operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej 05.06.2020-25.06.2020 (PDF)
 9. Kurs operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej 07.01.2021-22.01.2021 (PDF)
 10. Technik Sprzedaży gr 1 (PDF)
 11. Technik Sprzedaży gr 2 (PDF)
 12. Technik Sprzedaży gr 3 (PDF)
 13. Harmonogram – Staże gr 1 (PDF)

Zapytanie ofertowe:

 1. Zapytanie ofertowe 1 – doposażenie pracowni (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania (PDF)
 2. Zapytanie ofertowe 2 – doposażenie pracowni (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania (PDF)
 3. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania (PDF)
 4. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania (PDF)

Kontakt:

sekretariat ZSUG ul. Poznańska 36, 63-300 Pleszew

telefon stacjonarny: 62 508 11 55,

telefon komórkowy: 728 912 215

Biuro Inventum:
e-mail: wioletta.krajewska@inventum-global.pl,

telefon 796 419 930

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej składać należy w biurze projektu na terenie szkoły.