Szkolenia: „Zapewnianie dostępności w placówkach oświatowych”

Plakat promujący Szkolenia z Dostępności dla Szkół - informacje powyżej plakatu

Szkolenie: „Zapewnianie dostępności w placówkach oświatowych”

 

Odbiorcy:

Dyrektorzy, nauczyciele placówek oświatowych

Formy szkolenia:

Stacjonarne, online

Cel szkolenia:

Wsparcie  placówek  oświatowych w zidentyfikowaniu barier  architektonicznych, Informacyjno – komunikacyjnych , cyfrowych i społecznych w zakresie dostępności dla uczniów i wychowanków ze szczególnymi potrzebami.

Ramowy program szkolenia

  1. Ustawa o Dostępności
  2. Bariery doświadczane przez uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami w placówce edukacyjnej.
  3. Minimalne wymagania w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i kounikacyjno-informacyjnej uczniom i wychowankom ze specjalnymi potrzebami.
  4. Obowiązujące przepisy dotyczące zapewnienia dostępności
  5. Standardy dostępności w komunikacji i współpracy  z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami.
  6. Certyfikat dostępności – dla kogo i jak go uzyskać

Metodyka szkolenia:

Miniwykład, warsztat.

Czas trwania szkolenia: 

 Minimum 4 godziny dydaktyczne (4 × 45 min)

Materiały dla uczestników:

  1. Katalog dostępności
  2. Certyfikat o ukończeniu szkolenia

Koszt: 1200 zł brutto grupa (do 15 osób)

 
 
 

 

Plakat promujący Szkolenia z Dostępności dla Szkół - informacje powyżej plakatu