Piszemy wnioski do Dostępny Samorząd 2.0 – już dzisiaj zadbaj o dostępność swojej Instytucji z nami!

Dostępny samorząd 2.0
 

Dostępny Samorząd 2.0 – program na rzecz zwiększania dostępności usług publicznych w JST-Zapraszamy do współpracy przy PISANIU WNIOSÓW !

Zdjęcie z konferencji

 
“Projekt o wartości 100 mln zł to kolejna inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom samorządów i ich mieszkańców. Granty finansowe otrzyma co najmniej 240 samorządów. Średnia wielkość to 300 tys. zł”
Najważniejsze rozwiązania
W ramach podpisanego dziś przed przedstawicieli ministerstw funduszy i polityki regionalnej oraz spraw wewnętrznych i administracji partnerstwa przewidziano realizację zadań:
Opracowanie i wdrożenie Standardów Dostępności w samorządzie – sporządzony materiał będzie stanowił wzorcowy dokument do stosowania nieodpłatnie przez samorządy. Jego celem jest wsparcie JST w realizacji działań na rzecz poprawy dostępności (w szczególności w zakresie świadczenia usług publicznych) przy uwzględnieniu zasad projektowania uniwersalnego.
Standardy będzie można dostosować do rzeczywistych warunków i możliwości prowadzenia polityk publicznych w danym samorządzie.
Szkolenia, doradztwo, granty – JST będą mogły otrzymać granty o średniej wartości 300 tys. zł (min. 200 tys. zł; max 400 tys. zł).
W ramach grantu należy sfinansować wydatki dotyczące zapewnienia dostępności usług świadczonych przez samorządy. Mogą to być przedsięwzięcia takie jak np.: likwidacja barier komunikacyjnych w budynkach i przestrzeni publicznej, instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących czy zapewnienie na stronie internetowej JST informacji w postaci nagrań w polskim języku migowym.
Szkolenia dla koordynatorów dostępności – osoby objęte wsparciem otrzymają ofertę uczestnictwa w szkoleniach obejmujących zagadnienia dotyczące m.in.: dostępności w przepisach prawa, dostępności architektonicznej, dostępnych procedur, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, przygotowanie planu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności.
W uzupełnieniu procesu szkoleniowego uczestnicy otrzymają ofertę uczestnictwa w webinariach tematycznych zgodnie ze zgłoszonymi przez uczestników szkoleń tematami wymagającymi pogłębionej dyskusji z ekspertem.
Planowane jest objęcie wsparciem 400 koordynatorów dostępności w toku realizacji projektu
Źródło: MFiPR
 

Napiszemy dla Państwa wniosek wraz z przeprowadzeniem wstępnego audytu potrzeb
Zapewniamy:
Doradztwo / Konsultacje/ Audyty / Doradztwo w ramach specyfikacji sprzętu
Szkolenia / Warsztaty/ Wykłady / Prelekcje
Pętle Indukcyjne
Oznakowania poziome i pionowe budynków i otoczenia
Tyflomapy / tabliczki / piktogramy
Ramp / Podjazdy /Wycieraczki
Komputery i tablety ze specjalnym oprogramowaniem
Systemy przywoławcze do WC
Systemy nawigacyjno – informacyjne
Ramki do podpisów dla Niewidomych
Lupy
Krzesła ewakuacyjne / Maty
Krzesła wypoczynkowe / biurka / ławki
Oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Karty komunikacji alternatywnej

Napisz do nas: biuro@inventum-global.pl