Specjalne Trasy w Ojcowskim Parku Narodowym opracowane przez Inventum!

Wykonanie i dostawa elementów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku

,,Opracowanie treści na stronę internetową dot. udostępnienia Ojcowskiego  Parku Narodowego dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Poniżej nasza realizacja w ramach zamówienia  przedsięwzięcia grantowego pn. ,,Poprawa dostępności Ojcowskiego
Parku Narodowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wykonanie i dostawa elementów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku

Wykonanie i dostawa elementów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku

Wykonanie i dostawa elementów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku