Projekt „Prostujemy ścieżki do zatrudnienia” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VIII Rynek Pracy: Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa. Projekt realizowany jest od 1.06.2018r. – 31.03.2020 r. Wartość projektu: 2.060.510,40 PLN w tym dofinansowanie z UE: 1.957.484,40

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest wyposażenie w niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności 140 osób (80 kobiet / 60 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących wybrane obszary województwa  małopolskiego w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących powiaty, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne ścieżkę wsparcia dostosowaną do potrzeb i predyspozycji uczestnika
 • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • 4 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Wsparcie w wyborze kierunku rozwoju zawodowego przez doświadczonych coachów lub menedżerów

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być wszystkie osoby, które spełniają niżej wymienione kryteria:
 • zamieszkują w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie powiatów:.: brzeski chrzanowski,  dąbrowski,  gorlicki,  limanowski,  miechowski,  olkuski,  oświęcimski,  proszowicki,  tarnowski , tatrzański,  wadowicki,  wielicki,  Tarnów,  nowosądecki  nowotarski (województwo małopolskie),
 • są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, lub biernymi zawodowo,
 • ukończyli 30 rok życia.

W szczególności zapraszamy Kandydatów:

 • posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • powyżej 50 roku życia,
 • z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 1. Zapytanie ofertowe na wynajem sali (PDF)
 2. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych z dnia 21.12.2018 r.  (PDF)
 3. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych z dnia 21.12.2018 r. – pytania i odpowiedzi  (PDF)
 4. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie motywacyjnego wsparcia psychologicznego dla 40 uczestników projektu (PDF)

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Biuro znajduje się na parterze budynku Przed budynkiem znajduje się miejsce postojowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inventum Sp. z o. o. ul. Mikołaja Reja 20 33-300 Nowy Sącz tel. 18 521 10 18 Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajduje się na drugim piętrze w budynku wyposażonym w windę z przyciskami w alfabecie Braila, toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych Akademia Rozwoju i Pasji ul. Jana Długosza 32A 33-300 Nowy Sącz Punkt kontaktowy zlokalizowany w Centrum Biurowym Biprostal (Biznes zone Kraków) przy ulicy Królewskiej 57 w Krakowie. Budynek wyposażony w windę, pozbawiony barier architektonicznych, posiadający toaletę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Biuro czynne po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.]]>