Firma Inventum Sp. z o.o. realizuje BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:
 • młode,
 • bezrobotne w wieku od 15 do 29 lat,
 • zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego.

W ramach projektu oferujemy dwa moduły szkoleniowe (do wyboru):
 • SPRZEDAWCA Z OBSŁUGA KAS FISKALNYCH – 120 GODZ.
 • Program szkolenia obejmuje: psychologia komunikacji, przestrzeganie zasad bhp, obsługa klienta, istota sprzedaży, zadania handlu i jego organizacja, gosp. magazynowa i obrót towarowy, dokumenty sprzedaży, min. sanitarne oraz system HACCP, techniki sprzedaży, marketing, obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem kart płatniczych, komputer w handlu.
 • PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY – 120 GODZ.
 • Program szkolenia obejmuje: formy zatrudnienia, obieg dokumentacji w biurze, ochrona danych osobowych, rodzaje i zasady konstruowania pism, etyka i prawo obyczajowe, savoir vivre, stosunek pracy, narzędzia inf., tworzenie i edytowanie pism, ubezpieczenia społ., program kadrowo-płacowy.

  Wsparcie oferowane w ramach projektu:
 • Poradnictwo indywidualne
 • Wsparcie psychologiczne
 • Poradnictwo grupowe
 • Szkolenie zawodowe
  Dodatkowe korzyści:
 • Stypendium szkoleniowe
 • 3 miesięczny płatny staż po szkoleniu
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, ilość miejsc ograniczona!


Kontakt: Małgorzata Lipiec Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A 33-300 Nowy Sącz Tel. 18 521 10 18 e-mail: malgorzata.lipiec@inventum-global.plProjekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

]]>