Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 3 941 833,27 zł

Projekt pt. „Akcja Aktywizacja”, nr projektu: RPMP.09.01.02-12-0318/17, realizowanego w ramach Kompleksowego programu na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie od 01.11.2017-30.09.2019.

Krótki opis projektu:

Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej osób w wieku 18-64 lata, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Celem projektu jest włączenie społeczne 300 osób (180K, 120M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa małopolskiego do 09.2019r.
 • osób w wieku 18-64 lata,
 • pozostających bez pracy – zarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego.

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • wysokiej jakości szkolenia, stypendium szkoleniowe
 • 4 miesięczny płatny staż zawodowy,
 • zwrot kosztów dojazdu oraz badań lekarskich.

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Deklaracja uczestnictwa (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Oświadczenie uczestnika (PDF)
 4. Regulamin uczestnictwa (PDF)
 5. Umowa uczestnictwa (PDF)
 6. Ankieta rekrutacyjna (PDF)

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie, skontaktuj się z nami: pawel.zygadlo@inventum-global.pl]]>