Podpisanie pierwszej umowy projektowej w Nowej Perspektywie – TAK!

Zdjęcie wejścia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mmazurskiego
 
Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu z trzeciej perspektywy dla Inventum
 
“Uczę się by działać – program podnoszenia kompetencji podstawowych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego”
 

Projekt skierowany jest do:

  • osób zamieszkujących województwo warmińsko – mazurskie (obszary strategicznej interwencji)
  • osób powyżej 25 r.ż.
  • osób o niskich umiejętnościach podstawowych, uczących się lub pracujących

Celem projektu jest rozwój umiejętności podstawowych oraz ich walidacja wśród 80 osób dorosłych powyżej 25 r.ż., uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego (obszary strategicznej interwencji) poprzez udział w szkoleniach rozwijających umiejętności w zakresie czytania, pisania i technologii, kompetencji społecznych w okresie od 01.01.2024 – 30.06.2025.

 
 
Więcej o projekcie i rekrutacji pod w linku  https://inventum-global.pl/projekty-ue/projekty-realizowane/
Zdjęcie wejścia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMmazurskiego
 
 
 
Prezes zarządu Lidia kantor podpisuje umowę
 
Prezes zarządu Lidia kantor podpisuje umowę