Projekt „(OD) Ważni na rynku pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0061/18 Dla Osi Priorytetowej: VIII Rynek Pracy: 8.2. Aktywizacja zawodowa. Projekt realizowany jest od 18.06.2018r. – 31.12.2019r.

 

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia wśród 80 osób pozostających bez pracy w tym 44 kobiety i 36 mężczyzn, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, poprzez kompleksową i zindywidualizowaną ścieżkę aktywizacji zawodowej. Uczestnicy projektu zamieszkujący powiat nowosądecki, gorlicki i limanowski. W ramach projektu oferujemy:
 • Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • 4 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
 • Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być wszystkie osoby powyżej 30 roku życia, które spełniają niżej wymienione kryteria:
 1. zamieszkują w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski (województwo małopolskie),
 2. są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy,
w szczególności zapraszamy Kandydatów, którzy:
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • mają powyżej 50 roku życia,
 • są o niskich kwalifikacjach,
 • mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Umowa o uczestnictwo w projekcie (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Regulamin projektu (PDF)
 4. Deklaracja uczestnika (PDF)
 5. Oświadczenie o statusie na rynku pracy (PDF)
 6. Oświadczenie – równość szans (PDF)
 7. Oświadczenie – projekt (PDF)
 8. Oświadczenie – dane osobowe (PDF)
 9. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów (PDF)
 10. Zgoda na publikacje wizerunku (PDF)
 11. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PDF)
 12. Zwrot kosztów opieki – osoba zależna (PDF)
 13. Oświadczenie po zakończeniu projektu (PDF)

Postępowania projektowe

 1. Zapytanie ofertowe IPD dla 80 uczestników (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania – IPD dla 80 uczestników (PDF)
 2. Zapytanie ofertowe na realizację indywidualnego wsparcia psychologicznego (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania – indywidualne wsparcie psychologiczne (PDF)
 3. Zapytanie ofertowe na sale szkoleniowe do spotkań indywidualnych oraz grupowych (PDF)
 4. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów z dziedziny rozwoju osobistego (PDF)
 5. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 21 osób (PDF)
  • Pytania i odpowiedzi – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 21 osób (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania – przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 21 osób (PDF)
 6. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych z dnia 21.12.2018 (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania – przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PDF)
 7. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9 osób (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania – przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9 osób (PDF)
 8. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 osób (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania – przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 osób (PDF)
 9. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 11 osób (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania – przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 11 osób (PDF)
 10. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 4 osób (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania – przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 4 osób (PDF)

Kontakt:

patrycja.kropiwnicka@inventum-global.pl tel. 18 521 10 18

Wartość projektu: 1 004 870,50 Kwota dofinansowania: 954 626,50

Biuro znajduje się na parterze budynku Przed budynkiem znajduje się miejsce postojowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inventum Sp. z o. o. ul. Mikołaja Reja 20 33-300 Nowy Sącz tel. 18 521 10 18 Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajduje się na drugim piętrze w budynku wyposażonym w windę z przyciskami w alfabecie Braila, toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych Akademia Rozwoju i Pasji ul. Jana Długosza 32A 33-300 Nowy Sącz

]]>