Inventum Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„KIERUNEK -> AKTYWIZACJA!”

Projekt realizowany jest w okresie od 1.06.2020r. do 31.05.2022r.

Wartość dofinansowania: 1 661 329,80 zł

Całkowita wartość projektu: 1 993 595,76 zł 

Projekt skierowany jest do:

 • osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • osób zamieszkujących województwo małopolskie
 • osób korzystających z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 • osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej wśród min. 34% (90 kobiet, 60 mężczyzn) osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa małopolskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 25 osób (15 kobiet, 10 mężczyzn) z wyżej wymienionej grupy docelowej dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usługi aktywnej integracji w projekcie w okresie od 1.06.2020r. do 31.05.2022r.

W ramach Projektu Uczestnicy/czki wezmą udział w następujących formach wsparcia:

 • Kompleksowym wsparciu doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy
 • Coachingu z zakresu umiejętności społecznych (konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe)
 • Szkoleniu zawodowym
 • 3 miesięcznym stażu zawodowym

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Kontakt:

Inventum Sp. z o. o. Siemiradzkiego 11A 33-300 Nowy Sącz email: lena.damasiewicz@inventum-global.pl tel. 605 590 627

Biuro projektu:

ul. Malczewskiego 2 33-300 Nowy Sącz Biuro projektu jest całkowicie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiada odpowiednio dostosowaną toaletę, nie posiada barier architektonicznych, ani stopni.

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu z formularzem rekrutacyjnym oraz załącznikami (PDF)
 2. Umowa uczestnictwa w projekcie (PDF)
 3. Wniosek o zorganizowanie stażu (PDF)

Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego (PDF)
 2. Ogłoszenie o naborze na stanowiska coacha (PDF)
 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa (PDF)
 4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pośrednika pracy (PDF)
 5. WYNIKI NABORU (PDF)
 6. Ogłoszenie o naborze – coach 2020-09-21 (PDF)
 7. Ogłoszenie o naborze – psycholog 2020-09-21 (PDF)
 8. Ogłoszenie o naborze – Coacha 2020-11-16 (PDF)
 9. Ogłoszenie o naborze – Coacha 2020-12-14 (PDF)
 10. Ogłoszenie o naborze – Doradca Zawodowy 2021-02-08 (PDF)
 11. Ogłoszenie o naborze – Coacha 2021-02-08 (PDF)
Projekt „Kierunek -> Aktywizacja!” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 9. Region Spójny Społecznie Działanie: 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie: 9.1.2.Aktywna Integracja – projekty konkursowe.
]]>