Projekt realizowany jest od 01.11.2019r. – 31.03.2021r.

Wartość dofinansowania: 815 824,25 zł

Krótki opis projektu:

Wzrost szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez 65 uczestników projektu zamieszkujących woj. opolskie w wieku 18-29 l. (UP), poprzez uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji oraz doświadczenia zawodowego. 

W ramach projektu oferujemy:

 1. Poradnictwo zawodowe i wsparcie psychologiczne
 2. Szkolenia zawodowe:
 3. Staże zawodowe
 4. Pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do osób:

 • zamieszkujących województwo opolskie
 • w wieku 18-29 lat
 • biernych zawodowo
 • bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • pracujących w ramach umów cywilno-prawnych

Zapewniamy:

 • stypendia szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie NNW

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Kontakt:

Inventum Sp. z o. o. ul. Mikołaja Reja 20a 33-300 Nowy Sącz E-mail: patrycja.kropiwnicka@inventum-global.pl Tel.: 605 104 409

Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Mostowa 7 47-223 Kędzierzyn Koźle

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Umowa o uczestnictwo w projekcie (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Regulamin projektu (PDF)
 4. Deklaracja uczestnika (PDF)
 5. Oświadczenie o statusie na rynku pracy (PDF)
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)
 7. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (PDF)
 8. Zgoda na publikację wizerunku (PDF)
 9. Oświadczenie przynależności do grupy docelowej (PDF)
 10. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PDF)

Postępowania projektowe:

 1. Rozeznanie – psycholog (PDF)
 2. Rozeznanie rynku na wynajem sal szkoleniowych do spotkań indywidualnych (PDF)
 3. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa zawodowego (PDF)
  • Informacja o wyniku postępowania – doradztwo zawodowe (PDF)

Harmonogram:

 1. Harmonogram wsparcia Jesteś aktywny – masz pracę! – styczeń 2021 (PDF)
Projekt „Jesteś aktywny – masz pracę!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu: POWR.01.02.01-16-1K15/19 Dla Osi Priorytetowej: 1. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy; Podziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.]]>