Inventum » dostępność
dostępność

Firma Inventum znajduje się na liście Wykaz podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności, o którym mowa  w art. 17 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062). (Link do listy)

Każdego dnia staramy się aby  świat był bardziej  dostępnym! Dostarczamy usługi audytów dostępności , organizujemy ,doradzamy, szkolimy w zakresie dostępności . Uczestniczymy w procesie legislacyjnym, tworzeniu standardów i dobrych praktyk.

Co możemy dla ciebie zrobić?

Usługa audytu architektonicznego

Usługa audytu architektonicznego dotyczy sprawdzenia równego dostępu do wszystkich elementów środowiska takich jak przestrzeń, przedmioty i budynki dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych i słabowidzących. Naszym celem i misją jest świat otwarty dla niewidomych, świat bez barier, aby mogli być w pełni niezależni i osiągali sukcesy. Dlatego też mogą Państwo skorzystać z usługi audytu architektonicznego przeprowadzanej przez specjalnie wyselekcjonowanych pracowników – profesjonalnych i wrażliwych społecznie. Osoba niepełnosprawna w codziennym funkcjonowaniu ma do czynienia z licznymi barierami architektonicznymi, która utrudniają jej funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednym z ważnych zadań w zakresie kształtowania przestrzeni przyjaznej dla takich osób jest dbałość o wybudowanie i funkcjonowanie danego miejsca, aby możliwie w największym stopniu ograniczyć uciążliwość barier dla osób niepełnosprawnych.

Przykłady barier architektonicznych z którymi często pracujemy to:

  • brak podjazdów i szerokich przejść dla osób niepełnosprawnych w budynkach
  • wąski drzwi, korytarze, schody, wysokie progi, uskoki
  • brak oznaczeń poziomych, brajowskich i dźwiękowych
  • brak poręczy, drzwi, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych
  • urządzenia nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

Usługa audytu dostępności cyfrowej

Audyt polega na sprawdzeniu dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Administracja rządowa i samorządowa, której strony internetowe powinny zostać dostosowane do normy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). Norma ta zawiera szereg zaleceń dotyczących budowy stron WWW, a spełnienie określonych w niej wymagań gwarantuje, że serwis internetowy będzie w pełni dostępny dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, np. dla niewidomych, słabowidzących, osób z ograniczeniami ruchowymi oraz dla dyslektyków.

Usługa dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Audyt zawiera wytyczne zapewniania usługi tłumacza online, stosowania pętli indukcyjnych, a także przygotowywania i zamieszczania informacji o zakresie działania podmiotu w Polskim Języku Migowym oraz tekście łatwym do czytania i zrozumienia. Wytyczne zawierają również część poświęconą obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami. 

Kontakt w sprawie audytów:

Przemysław Sobczak – Specjalista ds. Dostępności
przemyslaw.sobczak@inventum-global.pl  lub 18 521 10 18

Metodologia przeprowadzania Audytów zgodnie z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062)

  1. Audyt architektoniczny (PDF)
  2. Audyt cyfrowy (PDF)
  3. Audyt informacyjno – komunikacyjny (PDF)

Formularz zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać przesyłając wypełniony formularz (DOCX) na adres przemyslaw.sobczak@inventum-global.pl

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.