Bezpłatne szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego!

Plakat promujący działania Inventum. Szkolenie dla osób pracujących w transporcie zbiorowym

 

Bezpłatne szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami

PFRON w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego uruchomił szkolenia „Różni podróżni – obsługa bez barier” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresatami szkolenia są kierowcy, motorniczy, sprzedawcy biletów, członkowie drużyn konduktorskich, pracownicy zajmujący się kapitałem ludzkim oraz kadra zarządzająca i przedstawiciele związków zawodowych przedsiębiorstw i organizatorów transportu zbiorowego.

Szkolenie ma charakter praktyczny – warsztatowy, jest nastawione na wzrost wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie udzielania pomocy i przekazywania informacji oraz komunikowania się z różnymi klientami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami.

Organizatorem logistycznym szkoleń jest Firma Inventum – Zapraszamy!

Harmonogram Szkoleń :Plakat promujący działania Inventum. Szkolenie dla osób pracujących w transporcie zbiorowym

 

Marzec:

Kwiecień:

Maj:

Czerwiec:

Lipiec:

Sierpień:

Wrzesień:

 

 

Osoby do Kontaktu :

Magdalena Kityńska
magdalena.kitynska@inventum-global.pl
tel. +48 884 386 556
 
Wioletta Krajewska
wioletta.krajewska@inventum-global.pl
tel. +48 796 419 930