Inventum » Kierunek – AKTYWIZACJA!
Kierunek – AKTYWIZACJA!

Inventum Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Kierunek – AKTYWIZACJA!”

Projekt realizowany jest od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.

Wartość projektu: 1 007 133,20 zł

Wartość dofinansowania: 956 776,54 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskich: 856 063,22 zł

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 100 713, 32 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu pn. „Kierunek – AKTYWIZACJA!” jest podniesienie poziomu aktywności społecznej wśród min. 34% spośród 60 osób (36K, 24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Subregionu Centralnego województwa śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 12 osób (7K, 5M) z wyżej wymienionej grupy docelowej dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 01.09.2021r. – 31.08.2022r.

Zadania:

 • diagnoza predyspozycji i możliwości utworzenia IŚR
 • coaching z zakresu umiejętności społecznych
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowy

Efekty projektu:

 • min. 12 osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku realizacji projektu
 • min. 41 osób nabędzie kwalifikacje lub kompetencje
 • min. 6 osób będzie poszukiwać pracy
 • osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej zgodnie z właściwości Wytycznymi.

Projekt skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących województwo śląskie (subregion centralny): powiat mikołowski, będziński, bieruńsko-lędzińki, gliwicki, lubliniecki, tarnogórski, zawierciański, pszczyński, m. Bytom, m. Chorzów, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Siemanowice Śląskie, m. Sosnowiec.
 • osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo
 • osób z niepełnosprawnością
 • osób korzystających z pomocy społecznej

W ramach Projektu Uczestnicy/czki wezmą udział w następujących formach wsparcia:

 • Kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, coacha, pośrednika pracy oraz trenera pracy
 • Warsztatach – coaching z zakresu umiejętności społecznych
 • Szkoleniach zawodowych
 • 4 miesięcznym płatnym stażu zawodowym

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów badań lekarskich na stażu

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Kontakt:

Inventum Sp. z o. o.
Siemiradzkiego 11A/2
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 521 10 18

email: lena.damasiewicz@inventum-global.pl
tel. 605 590 627

Zapytanie ofertowe:

 1. Rozeznanie rynku na wynajem sal (PDF)

Rozeznanie rynku:

 1. Rozeznanie rynku warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (PDF)

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu (PDF)
 2. Formularze i załączniki (dokumenty rekrutacyjne) (PDF)
 3. Umowa (PDF)
 4. Refundacja kosztów opieki (PDF)
 5. Zwrot kosztów dojazdu na wsparcia indywidualne, warsztaty, szkolenie (PDF)
 6. Zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy (PDF)

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.