Inventum » aktualności
aktualności
21-09-2022

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej - kurs w Krzeszowicach

W Krzeszowicach rozpoczął się kurs: Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej. To szkolenia w ramach projektu „OdNowa dla Ciebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. nr projektu: RPMP.09.01.01-12-0006/20, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 ; 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.