Inventum » aktualności
aktualności
02-10-2020

Rekrutacja do projektu pn. Możesz więcej! w województwie mazowieckim

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Możesz więcej!". Celem głównym projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 135 osób (81K i 54M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy – doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących w gminach poniżej progu defaworyzacji powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego i lipskiego ( w tym min. 7 os. z obszaru rewitalizoawanego gminy Lipsko) – poprzez realizowanie w okresie 06.2020 – 10.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika. W ramach projektu oferujemy szerokie możliwości wsparcia dla uczestników poprzez zapewnienie dostępu do poradnictwa zawodowego, psychologicznego, pośrednictwa pracy, bezpłatnych szkoleń zawodowych z zakresu dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników oraz organizację staży ze stypendium dla uczestników.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.