Inventum » aktualności
aktualności
29-09-2022
Inventum Sp. z o.o. zorganizowało 2-dniowy wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych z dziećmi w ramach projektu „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”. Usługa obejmowała zorganizowanie wyjazdu z Bochni do Warszawy w terminie 24.09.2022 do 25.09.2022 dla 46 uczestników. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego....
28-09-2022
Już 10 października uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie rozpoczną realizację kursu Projektowanie stron internetowych. Kurs ma na celu nabycie umiejętności tworzenia stron WWW w oparciu o język html, Javascript oraz kaskadowe arkusze stylów(CSS). Kurs realizowany jest w ramach projektu „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego\\\" w Powiecie Łukowskim współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Oper...
27-09-2022
Trwa kurs ECDL, w ramach projektu \\\"Szansa na aktywność III” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja w Proszowicach. w piątek, 30.09 uczestniczki przystąpią do egzaminu podnoszącego kwalifikacje, pozwalające na pracę w zawodzie....
26-09-2022
Inventum będzie realizować trzy wizyty zawodoznawcze, zadania częściowego nr 3 pn: „Organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów z Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej\" w ramach realizacji projektu „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami\" współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźtwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR....
22-09-2022
Inventum Sp. z o.o. organizuje 2-dniowy wyjazd integracyjny z Bochni do Warszawy dla 50 uczestników w ramach projektu „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”. Uczestnicy pojadą w terminie 24.09.2022 – 25.09.2022. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego....
21-09-2022
W Krzeszowicach rozpoczął się kurs: Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej. To szkolenia w ramach projektu „OdNowa dla Ciebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. nr projektu: RPMP.09.01.01-12-0006/20, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 ; 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Spo...
15-09-2022
Już 27.09.2022 rozpocznie się szkolenie zawodowe – Stylizacja paznokci z ozdobnym zdobieniem dla 4 uczestniczek projektu ,,Zdrowie, rodzina, praca” – aktywna integracja beneficjentów GOPS z terenu gminy Świdnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Uczestniczki nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe....
14-09-2022
Ruszamy z kursem na prawo jazdy kat. B. dla uczestników projektu pn.\"Aktywne Gorlice\" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020....
13-09-2022
Trwa kurs księgowości, w ramach projektu  \"Szansa na aktywność III” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja w Proszowicach. Jutro, tj.: 14.09 uczestniczki przystąpią do egzaminu podnoszącego kwalifikacje, pozwalające na pracę w zawodzie....
07-09-2022
Zakończyliśmy weekendowe warsztaty rodzicielskie dla uczestników projektu \"Daj sobie szansę\" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. 57 osób spędziło trzy dni w hotelu \"Panorama\" w Szczyrku. Wszystko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...
  Następna »
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.