Inventum » aktualności
aktualności
03-10-2018
Zakończenie akcji PLAC ZABAW!!! Niesamowite jest to jak dużo osób włączyło się we wspólną akcję Fundacji Stałego Rozwoju oraz Firmy Inventum z Nowego Sącza. Akcje przerosła nasze oczekiwania całkowicie a wszystko dzięki zaangażowaniu osób trzecich które mają wrażliwość społeczną i wiedzą że liczą się małe gesty. Udało uzbierać się kwotę ponad 8,5 tys. zatem łącznie przekażemy plac zabaw zakupiony za kwotę ponad 17 tys. GRATULUJEMY WSZYSTKIM i DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KTÓRZY POMOGLI   Będziemy Państwa informować o postępach a na końcu zaprezen...
25-09-2018
Każdy chce pracować w Inventum. Pracownicy potrafią ciężko pracować ale i dobrze się bawić na wyjazdach. Przedstawiamy Wyjazd Integracyjny 2018 - Sanok-Solina - Polańczyk...
19-08-2018
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu socjoterapeutycznego dla uczestników projektu: „Lepsze jutro”  dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - liczba uczestników  osób (dzieci 24 / dorośli 23), - 7 dni szkoleniowych, 6 noclegów, - 28 godzin zajęć wsparcia / średnio 5 godzin na dzień.  Cel zamówienia Wdrażanie dzieci i dorosłych do pracy nad własnym rozwojem, umiejętnością rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z przykrymi uczuciami, rozpoznawanie i panowanie nad emocjami, wzmacnianie poczucia wł...
14-08-2018
Projekt „Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego i limanowskiego” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu było zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 27 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych województwo małopolskim. Realizacja obejmowała szkolenie zawodowe zakończone certyfikacją. W ramach projektu Uczestnik/czka brała ud...
12-08-2018
Podniesienie poczucia sprawczości. Wzmacnianie motywacji do działania. Zwiększenie poczucia własnej wartości. Panowanie nad własnym życiem i wpływanie na nie. Umiejętność działania w grupie. Czym są? Do czego są nam potrzebne? Jak się ich uczyć i je wykorzystywać? Tę wiedzę oraz umiejętność mieli okazję oraz (nadal mają) nabyć uczestnicy projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020, podczas wyjazdowych warsztatów integracyjnych. Projekt realizowany był dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz...
23-07-2018
Od kwietnia do lipca 2018 r. firma Inventum Sp. z o.o. zorganizowała kursy zawodowe dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej, uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej  oraz uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Ogólnokształcących w Limanowej w ramach projektu: „Utworzenie CKZiO w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego”. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze światem kawy w ramach „kursu baristycznego”, obsługą kasy fiskaln...
26-06-2018
Przedmiotem zamówienia było zorganizowanie i przeprowadzenie 1 i 2 dniowych, wyjazdowych warsztatów pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Łącko” w okresie przedwakacyjnym w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie dla ponad 300 uczestników projektu – w tym  dzieci. Zajęcia miały posłużyć kształtowaniu nowoczesnych form edukacyjnych, ukazaniu świeżych spojrzeń na szkolnictwo oraz  spędzenie czasu wolnego i integracji uczniów....
25-06-2018
Realizacja odbywała się w Nowym Sączu i  obejmowała szkolenia: obsługę wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej oraz operator koparko- ładowarki . Uczestnikami byli młodzi ambitni ludzie z miejscowości Krynica - Zdrój.  Program kursu łączył zajęcia praktyczne oraz niezbędną wiedzę teoretyczną.  Obydwa kursy kończyły się egzaminem oraz odpowiednią certyfikacją....
23-06-2018
W ramach projektu „Efektywna nauka drogą do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Gimnazjalno-Szkoleniowego w Branicach” firma Inventum Sp. z o.o. zorganizowała 3 wyjazdy (jeden wyjazd – czerwiec 2017, dwa wyjazdy – czerwiec 2018) dydaktyczne  3-dniowe „Kraków Eksperymentalnie i zawodowo”. Wyjazdy dydaktyczne miały charakter zajęć ogólnorozwojowych, wykraczających poza tematykę przedmiotów, podczas których uczniowie mieli unikalną możliwość skorzystania z zajęć pokazowych, samodzielnych doświadczeń, wystaw, prezentacji i prelekcji....
20-06-2018
W czerwcu zakończyły się warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego dla 3 grupy. Cykl dziesięciu warsztatów dla uczestników odbywał się od  13.11.2017 do 20.06.2018 r. (3 grupy warsztatowe). Uczestnikami warsztatów były osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Każdy uczestnik miał możliwość uczestniczyć w 5 zajęciach stacjonarnych oraz 5 jednodniowych warsztatach wyjazdowych. Warsztaty wyjazdowe zorganizowane były między innymi do Parowozowni w Wolsztynie, Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej czy też do Muzeum w Nowej Soli....
  Następna »
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.