Inventum » Aktywizujemy młodych!
Aktywizujemy młodych!

Projekt „Aktywizujemy młodych!” Działanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest od 2018-11-01 do: 2019-12-31r.

Krótki opis projektu:

Wzrost szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez 65 uczestników projektu zamieszkujących woj. opolskie w wieku 18-29 l. (UP), w tym min 40 os. biernych zaw. – poprzez uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji oraz doświadczenia zawodowego w zakresie wynikającym z IPD dzięki udziałowi w projekcie w okresie 01.11.2018- 31.12.2019 r.

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
 • Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkolenioweoraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być wszystkie osoby poniżej 30 roku życia, które spełniają niżej wymienione kryteria:

 • zamieszkują województwo opolskie
 • są osobami bezrobotnymi w szczególności zapraszamy Kandydatów, którzy: są bierni zawodowo

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Dostępne na stronie od 1 listopada

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Inventum Sp. z o. o.
ul. Mikołaja Reja 20
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 521 10 18

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.