Inventum » Aktywizujemy młodych!
Aktywizujemy młodych!

(Projekt „Aktywizujemy młodych!” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest od 01.11.2018r. – 31.12.2019 r.

Wartość dofinansowania: 1 017 736.75 zł

Krótki opis projektu:

Wzrost szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez 65 uczestników projektu zamieszkujących woj. opolskie w wieku 18-29 l. (UP), w tym min 40 os. biernych zaw. – poprzez uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji oraz doświadczenia zawodowego w zakresie wynikającym z IPD dzięki udziałowi w projekcie w okresie 01.11.2018- 31.12.2019 r.

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
 • Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkolenioweoraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być wszystkie osoby poniżej 30 roku życia, które spełniają niżej wymienione kryteria:

 • zamieszkują województwo opolskie
 • są osobami bezrobotnymi w szczególności zapraszamy Kandydatów, którzy: są bierni zawodowo

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Umowa o uczestnictwo w projekcie (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Regulamin projektu (PDF)
 4. Deklaracja uczestnika (PDF)
 5. Oświadczenie o statusie na rynku pracy (PDF)
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)
 7. Oświdczenie o dostarczeniu informacji o statucie po zakończeniu projektu (PDF)
 8. Zgoda na publikacje(PDF)
 9. Oświdczenie po zakonczeniu(PDF)
 10. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu(PDF)

Postępowania projektowe

 1. Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych do spotkań indywidualnych oraz grupowych (PDF)
 2. Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradztwa zawodowego dla 65 Uczestników Projektu (PDF)
 3. Pytania i odpowiedzi 6-12-2018 do zapytania ofertowego na realizację usługi doradztwa zawodowego dla 65 osób (PDF)
 4. Pytania i odpowiedzi 11-12-2018 do zapytania ofertowego na realizację usługi doradztwa zawodowego dla 65 osób (PDF)

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Inventum Sp. z o. o.
ul. Mikołaja Reja 20
33-300 Nowy Sącz

Kontakt:
maria.zajac@inventum-global.pl
tel 18 521 10 18

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.