Inventum » aktualności
aktualności
11-06-2019

Wyjazd edukacyjny - Sposób na szybką i kreatywną naukę !

Realizujemy wyjazdy edukacyjne dla uczniów szkół z terenu Gminy Radzanów w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Usługa obejmuje zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych do Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie dla 431 uczniów i 21 opiekunów w terminie do 19 czerwca 2019 r. Głównym celem wyjazdów ma być kształtowanie kompetencji kluczowych: matematyczno – przyrodniczych,  posługiwania się językiem obcym i ICT oraz związanych z nimi minimum 4 umiejętności uniwersalnych, spośród: kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy zespołowej, umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia. Uczniowie podczas wyjazdów edukacyjnych wezmą udział w warsztatach z przewodnikiem, będą mogli przeprowadzać eksperymenty oraz zobaczą prawdziwe laboratoria naukowo-techniczne. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.