egzamin VCC

Inventum Sp. z o.o. Jako Partner Egzaminacyjny przeprowadza egzaminy w standardzie VCC, Egzaminy różnią się w zależności od modułu, jednak zawsze egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej:

Egzamin Teoretyczny

Egzamin teoretyczny VCC odbywa się przy wykorzystaniu systemu egzaminacyjnego VCC, dostępnego on-line. Egzamin przeprowadza Operator systemu egzaminacyjnego. Zakres egzaminu w pełni pokrywa się z zagadnieniami wyszczególnionymi w sylabusie każdego szkolenia. Egzamin teoretyczny trwa, w zależności od specyfiki modułu – od 30 do 90 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych.

Przejdź do platformy

Egzamin Praktyczny

Egzamin praktyczny odbywa się przed Egzaminatorem VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań przez egzaminowanego. Czas egzaminu wynosi 30 – 90 minut, a liczba zadań i stopień ich złożoności zależy od specyfiki modułu.

Certyfikat VCC otrzymuje osoba, która zaliczyła część teoretyczna oraz praktyczna egzaminu.

]]>