Inventum » nowy zawód
nowy zawód

Pracownik obsługi biurowej

Pracownik obsługi biurowej to osoba, która odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy biura. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.: obsługa petentów, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizacja dokumentów, pisanie pism biurowych oraz analiza kie-rowanych do firmy zapytań ofertowych, przeszukiwania i analizy biuletynu zamówień publicznych, przygotowania ofert o specyfice zamówień publicznych, monitorowanie rozstrzygniętych przetar-gów. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych poszukujących fachowców na stanowiskach dotyczących obsługi administracyjnej firmy. Mogą z powodzeniem prowadzić samodzielnie działalność: świadczenia usług w zakresie organizacji narad, szkoleń, zebrań, obsługę sprzętu biurowego, reklamę i promocję sprzętu biurowego itp. Miejscem pracy jest zazwyczaj biuro. Wykonywanie pracy wiąże się z częstymi kontaktami z ludźmi. Na stanowisku tym bardzo często obowiązuje ośmiogodzinny system pracy. Pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pożądane cechy:
 • Dobry stan zdrowia.
 • Dobra sprawność ruchowa i wytrzymałość fizyczna (praca w ciągłym ruchu i dyspozycji).
 • Dobry wzrok słuch, spostrzegawczość, dobra pamięć.
 • Zrównoważenie emocjonalne.
 • Komunikatywność(umiejętność dostosowania się do różnych sytuacji związanych z obsługą firmy, kontrahentów).
 • Akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • Zdolność logicznego myślenia.
 • Zdyscyplinowanie.
 • Kultura osobista, takt i uprzejmość.
 • Uczciwość, sumienność, poczucie obowiązku i odpowiedzialności.
 • Zmysł organizacyjny i odwaga podejmowaniu decyzji (umiejętność pracy indywidualnej i w zespole).
 • Poczucie estetyki (troska o własny wizerunek w miejscu pracy i miejsca pracy).
 • Nowatorska postawa wobec wykonywanych zadań.
 • Aktywna chęć podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy.
Przeciwwskazania zdrowotne:
 • Choroby układu kostnego, wady postawy
 • Schorzenia neurologiczne, niektóre choroby psychiczne.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora, prowadzenia dokumentacji biurowej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji pracy biurowej, przepływu informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania, kulturę zawodu, zagadnienia prawne, obsługę komputera i urządzeń biurowych. W programie przewidziano również szkolenie z zakresu języka obcego, zarówno ogólnego jak i branżowego. Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 220, w tym:
 • 60 godzin teorii
 • 60 godzin praktyki
 • 40 godzin IT
 • 60 godzin języka obcego branżowego
Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych. Czas trwania egzaminu:
 • część teoretyczna: 60 min.
 • część praktyczna: 120 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.