Inventum » nowy zawód
nowy zawód

Grafik komputerowy

Grafika komputerowa ukierunkowana jest na opanowanie wiedzy, która predysponuje do sprawnego i efektywnego wykorzystywania tajników modyfikacji i twórczej działalności w obrębie grafiki wektorowej i rastrowej. W kwestii merytorycznej uwzględniono wszelkie aspekty multimedialne, a więc wiedzę z zakresu animacji i modyfikacji obrazu oraz dźwięku, a także przygotowanie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz komponentów reklamowych z wykorzystaniem gotowych obiektów, modyfikację i retusz zdjęć, uwypuklanie elementów składowych oraz stosowanie filtrów, różnorodne techniki multimedialne w zakresie obróbki grafiki, dźwięku, montażu, tworzenia animacji, korekcji oraz separacji materiałów multimedialnych. Efektem ukończonego szkolenia są umiejętności pracownika, który skutecznie:
  • Operuje na programach związanych z grafiką rastrową i wektorową
  • Opanował pojęcia i techniki pracy, związane z grafiką wektorową i rastrową
  • Stosuje wszelkie działania do modyfikacji obrazów i obiektów grafiki rastrowej i wektorowej
  • Przygotowuje materiały według oczekiwań i wytycznych zamawiającego
  • Dostosowuje się do środowiska, systemu pracy oraz ewentualnych niestandardowych sytuacji
Ponadto, certyfikacji podlegają elementy z zakresu organizacji czasu pracy, kontaktów interpersonalnych oraz technik e-marketingu. Merytoryczny zakres nabytej wiedzy daje możliwość tworzenia grafiki wektorowej oraz rastrowej i jej profesjonalnego (np. w poligrafii) czy też amatorskiego zastosowania. Osoby chcące zdobyć certyfikat VCC obowiązkowo przechodzą cykl szkolenia języka obcego. Najpierw poznają język w zakresie ogólnym, a następnie uczą się i praktykują specyficzne zwroty i wyrażenia branżowe. Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 228, w tym:
  • 84 godziny teorii
  • 84 godziny praktyki
  • 60 godzin języka obcego branżowego
Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych. Czas trwania egzaminu:
  • część teoretyczna: 60 min.
  • część praktyczna: 120 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.