Inventum » nowy zawód
nowy zawód

Administrator sieci komputerowych

Specyfika tego nowego zawodu wskazuje w znaczącym stopniu na kompetencje zawodowe. Stąd nacisk w obszarze certyfikacji położony został zarówno na wiedzę, jak i praktykę. Zawód ten wymaga osobistego zaangażowania i znajomości wielu różnych zagadnień sieciowych. Wiedząc, jak ważne jest praktyczne przygotowanie, umiejętność konfiguracji oraz usuwania usterek w istniejących i nowych sieciach, szczególny nacisk położony został na zdobycie rzetelnego przygotowania praktycznego. Program szkoleniowy, łączą w sobie teorię z praktyką, przygotowuje do realizacji powyższych zadań. Zakres merytoryczny dotyczący wiadomości teoretycznych, które podlegają ocenie egzaminacyjnej, obejmuje takie zagadnienia, jak: podstawy sieci informatycznych, protokołów sieciowych, protokołów routingu, budowy i tworzenia sieci w małych i dużych przedsiębiorstwach. Ponadto kształtując kompetencje informatyczne w zakresie teoretycznym, uczestnik szkolenia poznaje obsługę komputera, zasady jego działania, oprogramowanie, narzędzia i urządzenia do przetwarzania informacji. Zakres praktyczny obejmuje ćwiczenia i zadania wynikające z przygotowania teoretycznego. Każdy uczestnik pod okiem instruktora wykonuje zadania, konfigurując od prostych małych sieci po złożone sieci składające się z wielu elementów i technologii obecnych w przedsiębiorstwach. Poprzez ćwiczenia i zadania oraz egzamin końcowy weryfikowane będą kompetencje informatyczne w zakresie praktycznym. Każdy uczestnik obowiązkowo poddaje certyfikacji znajomość języka obcego. Najpierw poznaje język w zakresie ogólnym, a następnie uczy się i praktykuje specyficzne zwroty i wyrażenia branżowe. Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 240, w tym:
  • 90 godziny teorii
  • 90 godziny praktyki
  • 60 godzin języka obcego branżowego - moduł języka obcego
Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych. Czas trwania egzaminu:
  • część teoretyczna: 60 min.
  • część praktyczna: 120 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.