Inventum » nowy zawód
nowy zawód

Organizator ruchu turystycznego

Zapotrzebowanie na usługi turystyczne generuje konieczność kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. Organizator ruchu turystycznego to osoba, która zajmuje się tworzeniem produktu turystycznego oraz realizacją usługi turystycznej. Do jego zadań należy również badanie popytu i kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych. Moduł kompleksowy, przygotowuje specjalistów posiadających kompetencje zarówno w zakresie organizowania ruchu turystycznego, jak i jego obsługi. Posiadacz certyfikatu VCC w zawodzie Organizator ruchu turystycznego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • obsługi klientów w biurze podróży (prezentacja i sprzedaż oferty, obsługa posprzedażowa),
 • prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem agencją turystyczną,
 • pracy w dziale produktu,
 • przygotowywania opisów destynacji do katalogów,
 • współpracy z hotelami w zakresie rezerwacji miejsc,
 • współpracy z przewoźnikami (rezerwacja biletów, rezerwowanie usług specjalnych).
Zalecana liczba godzin szkolenia: 220, w tym:
 • 60 godzin teorii, 50 godzin praktyki,
 • 50 godzin IT,
 • 60 godzin języka obcego branżowego.
Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych. Czas trwania egzaminu:
 • część teoretyczna: 60 min.
 • część praktyczna: 120 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.