Inventum » nowy zawód
nowy zawód

Telemarketer

Telemarketer to telefoniczny handlowiec, który zajmuje się pozyskiwaniem i obsługą klientów, badaniem ich potrzeb oraz sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem telefonu. Do zadań telemarketera należy: tworzenie i aktualizacja baz danych klientów zbieranie informacji o produkcie lub usłudze oferowanej przez firmę, telefoniczne przekazywanie informacji o produkcie bądź usłudze firmy, identyfikowanie potrzeb klienta i wybór oferty, sprzedaż produktów bądź usług, współpraca z innymi działami firmy w zakresie dostarczania list potencjalnych klientów, z ich nazwiskami i kontaktami (adres, telefon, fax, e-mail itp.), przekazywanie informacji. Telemarketer dzwoni do firm lub osób prywatnych, wybranych według określonych kryteriów. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna cechować się zdolnością nawiązywania kontaktów, komunikatywnością, cierpliwością, wytrwałością oraz odpornością na stres i monotonię. Ze względu na fakt, iż praca telemarketera w dużej części polega na prowadzeniu rozmów telefonicznych, powinien on posiadać odpowiednie predyspozycje do komunikacji werbalnej: poprawna gramatyka i składnia wypowiedzi, ton głosu, tembr głosu, dykcja, umiejętność używania tzw. języka pozytywnego i okazywania empatii. Telemarketer musi znać bardzo dobrze zasady użytkowania sprzętu komputerowego, posługiwać się sprawnie odpowiednim oprogramowaniem i orientować w zasadach dotyczących korzystania z Internetu. Dużym atutem jest umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze. Telemarketer powinien posiadać umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Powinien posiadać zdolność słuchania, koncentracji na problemie, przekonywania i negocjowania, utrzymywania kontroli nad rozmową. Biorąc pod uwagę globalizujący się rynek, konieczna staje się znajomość języka obcego, umożliwiająca swobodne prowadzenie rozmów na wybrane tematy. Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 222, w tym:
  • 82 godziny teorii
  • 80 godziny praktyki
  • 60 godzin języka obcego branżowego
Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych. Czas trwania egzaminu:
  • część teoretyczna: 60 min.
  • część praktyczna: 120 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.