Inventum » nowy zawód
nowy zawód

Florysta

Jest to osoba, która zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem różnych form dekoracji roślinnych oraz obrotem materiałem florystycznym. Do jej zadań należy:
 • projektowania dekoracji roślinnych
 • wykonywania dekoracji roślinnych
 • przechowywania materiału florystycznego
 • pielęgnowania roślinnego materiału florystycznego
 • prowadzenia sprzedaży materiału florystycznego oraz kompozycji roślinnych
 • wykorzystywania instrumentów \"marketing mix\" w działalności florystycznej
Do podstawowych obowiązków florysty należy, m.in.: przygotowanie stanowiska pracy florysty, przygotowanie materiałów florystycznych do tworzenia dekoracji, projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu, pakowanie i przygotowanie do transportu materiałów florystycznych oraz gotowych wyrobów florystycz-nych, stylizacja wnętrz przy pomocy roślin, sprzedaż materiałów florystycznych, przygotowanie wystaw roślin lub kompozycji florystycznych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w kwiaciarniach, firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz, na rynku hurtowy materiałów florystycznych, w hotelach oraz przedsiębiorstwa dbających o dekorację swych wnętrz. Mogą prowadzić firmę florystyczną. Miejscem pracy zazwyczaj jest kwiaciarnia/firma florystyczna. Ponieważ jest to zawód usługowy wykonywanie pracy łączy się z kontaktami z klientami. Na stanowisku często obowiązuje nienormowany system pracy ze względu na okresy zwiększonej ilości zamówień realizowanych w krótkim okresie czasu. Florysta ma obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pożądane cechy:
 • wyobraźnia przestrzenna
 • wyobraźnia plastyczna
 • poczucie estetyki
 • zainteresowania plastyczne i przyrodnicze
 • spostrzegawczość
 • umiejętność koncentracji
 • podzielność uwagi
 • zdolność do syntezy i analizy informacji
 • cierpliwość i dokładności przy wykonywaniu czynności wymagających precyzji
 • wytrwałość i systematyczność
 • zamiłowanie do porządku
 • zdolności organizatorskie
 • uczciwość
 • życzliwość, zrównoważenie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • zdolność do empatii
 • odporność na zmienne wpływy środowiska pracy
 • umiejętność pracy pod presją
 • chęć ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych
Przeciwwskazania zdrowotne:
 • alergie
 • daltonizm
 • choroby układu krążenia, oddechowego
 • ograniczenia ruchu
Certyfikacji podlegają umiejętności tworzenia dekoracji roślinnych, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe, uczestnicy szkolenia nauczą się kreować wizualną oprawę uroczystości i imprez oraz kompleksową dekorację wnętrz. Nabędą wiedzę dotyczącą wykorzystywania w swojej pracy zasad kompozycji plastycznej oraz sposobów zagospodarowania przestrzeni, dekoracji wnętrz i zasad obrotu materiałem florystycznym. Poprzez praktykę poznają sposoby wykonywania projektów dekoracji roślinnych, przygotowywania materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do wykonania dekoracji. Pod okiem fachowców nabędą umiejętności wykonywania dekoracji roślinnych różnego typu, utrwalania roślin różnymi metodami, pakowania i transportu gotowych kompozycji, stylizacji wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, rezydencjach, kościołach, mieszkaniach, stoiskach targowych. Dzięki umiejętności korzystania z komputera i Internetu będą w stanie na bieżąco śledzić nowości i światowe trendy w tym zakresie. Umiejętność komunikacji w językach obcych umożliwi dokształcanie i doskonalenie zawodowe, ułatwi udział w imprezach o charakterze międzynarodowym oraz wymianę doświadczeń. Będą w stanie samodzielnie przygotować wystawę. Posiadając takie przygotowanie, jak również zmysł artystyczny i zamiłowanie do roślin, można pomyśleć o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 170, w tym:
 • 40 godzin teorii
 • 45 godzin praktyki
 • 25 godzin IT
 • 60 godzin języka obcego branżowego
Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych. Czas trwania egzaminu:
 • część teoretyczna: 60 min.
 • część praktyczna: 180 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.