Inventum » nowy zawód
nowy zawód

Opiekun dziecięcy

Funkcja opieki nad dzieckiem jest zadaniem niezwykle trudnym i odpowiedzialnym. Wymaga sporego przygotowania oraz odpowiedzialnego doboru umiejętności. Ramy certyfikacji dla tego zawodu powstały przy współudziale ekspertów psychologii i pedagogiki. Dobierając zagadnienia merytoryczne, wzięto pod uwagę pełnioną funkcję wychowawczo - opiekuńczą, wykonywanie zabiegów higieniczno - pielęgnacyjnych małych dzieci oraz kreowanie prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa dzieci. Dodatkowo wybrane aspekty technologii informacyjnej, które realnie wspomagają pracę i funkcjonowanie w zawodzie opiekunki, także wchodzą w skład wymaganych umiejętności praktycznych. Kształcenie teoretyczne i praktyczne skonfigurowano w oparciu o takie elementy jak:
 • Planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej na podstawie obserwacji własnej oraz rozmów z rodzicami
 • Prowadzenie zabaw uwzględniających właściwy rozwój dziecka (zabawy manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, zajęcia rozwijające mowę)
 • Przygotowywanie wybranych pomocy do zabaw i zajęć wychowawczych z dzieckiem
 • Czuwanie nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dziecka (zapewnienie odpowiednich sprzętów, przestrzeganie terminów wizyt lekarskich)
 • Wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (mycie i kąpanie dziecka)
 • Przygotowywanie posiłków zgodnych z normami prawidłowego żywienia
 • Karmienie dziecka i wdrażanie go do samodzielności, przygotowywanie łóżeczka dziecinnego, przewijanie dziecka, rozwijanie u dziecka przyzwyczajeń higienicznych
 • Podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza, wykonywanie prostych zabiegów leczniczych (dezynfekcja, opatrywanie ran), udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • Dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci
W kompetencjach tego zawodu znalazły się również takie umiejętności, jak opieka pielęgniarska nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, upośledzonym umysłowo, które wymagają szczególnych umiejętności interpersonalnych i psychologicznych. Każda osoba pragnąca poddać swoja wiedzę certyfikacji nabywa również umiejętności związane z technologią informacyjną oraz obligatoryjnie językiem obcym, szczególnie branżowym dotyczącym specjalistycznych pojęć z zakresu wykonywanego zawodu. Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 240, w tym:
 • 60 godzin teorii
 • 90 godzin praktyki
 • 30 godzin IT
 • 60 godzin języka obcego branżowego
Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych. Czas trwania egzaminu:
 • część teoretyczna: 60 min.
 • część praktyczna: 240 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.