Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Nowe możliwości dla osób bezrobotnych.

Od 24 lutego 2016 r. rozpoczęły się pierwsze szkolenia w ramach projektu „Moja własna droga do zatrudnienia”. Uczestniczki projektu skorzystają z:
  • Poradnictwa indywidualnego,
  • Wsparcia psychologicznego,
  • Poradnictwa grupowego,
  • Szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno-biurowy”
Po zakończony szkoleniu uczestnicy odbędą 3 miesięczny staż. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach. Projekt jest skierowany do osoby młodych, bezrobotnych w wieku od 15 do 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Dodatkowo zapewniamy: stypendium szkoleniowe, płatny staż po szkoleniu, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia. Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.      
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.