Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Zakończenie kursu z języka angielskiego

W dniu 27 lutego 2016 r. zakończył się kurs z Języka angielskiego dla nauczycieli w ramach projektu \"Twórczy nauczyciel - Twórczy Uczeń - w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji\" realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS+” Program szkolenia obejmował słownictwo i frazeologię z zakresu życia codziennego i zwyczajów panujących w społeczeństwie brytyjskim, hiszpańskim i włoskim oraz zagadnienia praktyczne, które są niezbędne podczas podróży. Uczestnicy również zapoznali się zagadnieniami z zakresu edukacji ogólnej i częściowo zawodowej. Podczas zajęć uczestnicy nabyli umiejętności autoprezentacji oraz poznali słownictwo związane z pracą dydaktyczną w szkole. Podczas zajęć wszystkim uczestnikom szkolenia zapewniono materiały szkoleniowe oraz catering a na zakończenie szkolenia otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.