Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Zakończenie kursu z języka angielskiego

W dniu 27 lutego 2016 r. zakończył się kurs z języka angielskiego dla nauczycieli w ramach projektu \"Twórczy nauczyciel - Twórczy Uczeń - w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji\" realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS+\" Program kursu obejmował:
  • słownictwo i frazeologię z zakresu życia codziennego i zwyczajów panujących w społeczeństwie brytyjskim, hiszpańskim i włoskim oraz zagadnienia praktyczne tzw. \"angielski w podróży\",
  • słownictwo i frazeologię z zakresu edukacji ogólnej i częściowo zawodowej. Nabycie przez uczestników kursu umiejętności autoprezentacji w j. angielskim - poznanie słownictwa związanego z pracą dydaktyczną w szkole.
Na zakończenie uczestniczy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.