Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Barman

Barman zajmuje się sporządzaniem i serwowaniem całego asortymentu karty menu obowiązującej w danym lokalu. Do jego zadań należy również: realizacja zamówień i życzeń gości w zakresie oferty lokalu, obsługa gości w barze, prowadzenie dokumentacji z realizowanych działań, współpraca z innymi pracownikami przedsiębiorstwa w celu obsługi gości zgodnie z przyjętymi standardami, a także organizacja stanowiska pracy. Zakres obowiązków barmana zależny jest od: standardu lokalu (bar, pub, kawiarnia, drink-bar, bistro, restauracja, lokal gastronomiczny, klub nocny, klub muzyczny), wewnętrznych procedur obsługi gościa, stosowanych w danym lokalu, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Moduł ten jest skierowany do osób przygotowujących się do zawodu barmana. Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 • rozliczanie pobranych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i towarów handlowych,
 • inkasowanie należności, rozliczanie dziennego utargu, prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
 • utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy oraz przestrzeganie wymogów sanitarnych i bhp,
 • współpraca z innymi pracownikami lokalu, tj. pracownikami kuchni, kelnerami, kierownikiem,
 • przekazywanie informacji innym pracownikom, mające na celu utrzymanie płynności funkcjonowania baru,
 • ocena jakości wykonywanych czynności zawodowych,
 • kontrola dat przydatności do spożycia artykułów spożywczych,
 • przestrzeganie procedur zarządzania jakością wg obowiązujących w zakładzie standardów i procedur wewnętrznych,
 • ustalanie w czasie kolejności wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z aktualną sytuacją w miejscu pracy - liczba gości, liczba obecnych pracowników, konstrukcja grafiku pracy,
 • organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przyjmowanie ilościowe towarów handlowych, surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych do baru oraz ich przechowywanie w odpowiednich warunkach,
 • sporządzanie i serwowanie napojów bezalkoholowych i alkoholowych z zastosowaniem różnych technik i narzędzi wg receptur krajowych i zagranicznych oraz własnych przepisów,
 • posługiwanie się maszynami, urządzeniami, narzędziami mierniczymi i drobnym sprzętem niezbędnym do przygotowania, przechowywania oraz ekspedycji potraw i napojów z zastosowaniem zasad bhp i ppoż,
 • obsługa gościa w barze, pomoc przy wyborze dań, potraw i napojów.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.