Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Obsługa naziemna statków powietrznych

Moduł „Obsługa naziemna statków powietrznych” obejmuje następujące obszary tematyczne:
  • obsługa naziemna samolotów na ziemi
  • obsługa pasażerów, bagaży oraz ładunków zarówno przy operacjach lądowania, jak i startu samolotu,
  • odprawa biletowo-bagażowa pasażerów,
  • boarding,
  • załadunek/rozładunek bagażu oraz frachtu,
  • sprzątanie, odladzanie oraz zaopatrywanie statku powietrznego w paliwo.
Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi naziemnej, co w konsekwencji ułatwi mu podjęcia zatrudnienia w zawodach: pracownik linii lotniczych, lotnisk, pracownik ds. obsługi płytowej, agent ds. operacyjnych, agent ds. koordynacji rejsu, agent ds. obsługi pasażerskiej, agent ds. zagubionego bagażu. Moduł skierowany jest do uczniów szkół licealnych, studentów oraz osób, które chcą rozpocząć pracę w branży lotniczej.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.