Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Obsługa kas fiskalnych

Celem modułu jest możliwie najlepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie. Zakres kursu obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie obsługi kas fiskalnych, celem nabycia umiejętności w posługiwaniu jednostanowiskowym zestawem (kasa fiskalną, czytnik kodów, waga) oraz programem magazynowo-fakturującym WF-Mag dla Windows. Ukończenie podstawowego kursu obsługi kas fiskalnych to przyswojenie wiedzy zarówno z zakresu obowiązujących przepisów fiskalnych, praktycznej umiejętności prowadzenia sprzedaży w oparciu o kasę fiskalną, jak i prawidłowego stosowania obowiązków użytkownika kasy fiskalnej. Kurs otwiera możliwości pracy w zawodach kasjer, sprzedawca, barman, kelner, pracownik biurowy (sprzedaż i obsługa klienta). Umożliwia także prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu (jako przedsiębiorca). Kurs „Obsługa Kas Fiskalnych” wyposaża w umiejętności wykonywania zawodu i przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku. W ramach kursu szkolony nabywa praktycznej znajomości obsługi kilku typów kas fiskalnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada kompetencje pozwalające samodzielnie prowadzić sprzedaż w oparciu o kasę fiskalną. Posiada również podstawową umiejętność obsługi programu WF Mag. Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu obsługi kasy fiskalnej jest przygotowany w zakresie:
  • posługuje się podstawowymi pojęciami fiskalnymi,
  • zna i prawidłowo stosuje obowiązki użytkownika kasy fiskalnej,
  • użytkuje kasę fiskalną w zakresie sprzedaż, korekta paragonu (storno) i raportowanie,
  • obsługuje podstawowe komunikaty błędu kasy oraz wymianę papieru,
  • obsługuje programu WF-Mag w zakresie sprzedaży, fakturowania i prowadzenia gospodarki magazynowej firmy.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.